Odpočinkové zóny s lavičkami vzniknou u kalvárie na Svaté Hoře a na Březových Horách, kde je les Koráb. To bylo jedním z témat pondělního jednání Rady města. Novináře o tom informoval místostarosta Příbrami Ivan Šedivý.

„Lesní porosty na těchto místech už nikdy nemohou být produkční, proto bychom je chtěli nechat převést na město. Je známo, že lesík u kalvárie je vyčištěný od náletů. Jsou tu bývalé studánky, pomníček a tak dále, bylo by proto dobré, aby se sem Příbramáci chodili tou krásou kochat," řekl Šedivý s tím, že termín úprav procházkových zón závisí na rychlosti úředního převodu z neprodukčního lesa na lesopark.

Obyvatelé Březových Hor se zas mohou těšit na úpravu lesíku Koráb v okolí kostela sv. Prokopa, kde je spousta starých a krásných stromů. „Možnost vytvoření dalších lesoparků přišla díky spolupráci s firmou Diamo SUL, která městu pozemky nabídla. Zatím se jedná zhruba 2,75 ha lesa. Podobných pozemků bude v budoucnu daleko víc," nechtěl být zatím konkrétnější příbramský starosta Pavel Pikrt.