Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček samozřejmě ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Vůbec nejlépe dopadla v hodnocení Základní škola Trnka v Dobříši. Jejíž žáci byli nejúspěšnější ze všech škol v okrese jak v češtině, tak v matematice. „Byla jsem mile překvapena, ale i zaskočena, protože teprve v loňském školním roce jsme měli první absolventy deváté třídy. Mám opravdu vynikající učitelky na český jazyk a matematiku, takže je to především jejich zásluha. Pracujeme s dětmi dlouhodobě a vedeme je k tomu, aby si převzaly za svoje učení zodpovědnost a uměly si samy vybrat školu, která je pro ně vhodná. Děti spolupracují i se školní psycholožkou a učí se zvládat stres a zátěžové situace,“ reagovala ředitelka ZŠ Trnka Dobříš Jana Derflová.

Přijímací zkoušky na Mikulášském gymnáziu v Plzni.
Jak jsou na tom žáci v ČR? Přijímací zkoušky zvládají nejlépe ti z větších měst

Příprava žáků na to, že po základní škole budou odcházet na další školy, začíná podle Derflové mnohem dříve, než v devátém ročníku. „Základem je vedení našich studentů k tomu, aby převzali odpovědnost za své vzdělávání a za svou profesní budoucnost. Nejdůležitější je, aby si dokázali najít obor, ve kterém vidí smysl a který je bude bavit. K tomu směřují mimo jiné profesně zaměřená setkání, která se konají v průběhu 8. ročníku,“ podotkla Derflová.

Psychická podpora žáků i rodičů

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Příbramsku dle výsledků přijímaček 

1. Základní škola TRNKA  67,48 %
2. ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice 64,97 %
3. ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou 62,38 %
4. ZŠ a MŠ Krásná Hora na Vltavou  59,84 %
5. Základní škola Příbram VIII. 57,46 %

Nezbytnou součástí přípravy na přijímací zkoušky je podle ředitelky ZŠ Trnka také podpora pomocí programů se školní psycholožkou, která se věnuje například technikám zvládání stresu.

„Studenti i jejich rodiče se ocitají pod velkým tlakem v souvislosti s nedostatečnou kapacitou vhodných středních škol, loňský rok byl pro všechny velmi stresující. Letošní rok zase přináší změny, které dlouho nebyly vyjasněné a tato nejistota byla velmi nepříjemná. Proto letos pilotujeme rozvrhové téma Práce se stresem, jehož se účastní především předmět osobnostní a sociální výchova, volitelné přijímačkové předměty (matematika a český jazyk) a výtvarná výchova. Snažíme se být našim studentům především oporou, průvodci a podporovateli při zvládání náročných výzev, které přechod na střední školu přináší,“ vysvětlila Derflová.

Zkoušky nanečisto

Deváťáky podporují také na dalších školách. Například v základní škole Příbram VIII, která skončila na pátém místě z celého okresu, zapojují žáky do soutěží a podporují práci s textem i v jiných předmětech. V každém ročníku pak škola nabízí pravidelné doučování. Podle ředitelky Kláry Karlíkové však nechtějí, aby devátá třída byla vnímána pouze jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

Divadelní ples v příbramském Divadle Antonína Dvořáka v sobotu 27. ledna 2024.
Plesová sezóna je v plném proudu. Podívejte se, kam vyrazit tančit na Příbramsku

„V deváté třídě věnujeme jak v češtině, tak v matematice jednu vyučovací hodinu v týdnu opakování látky a přípravě na přijímačky. Chceme žáky seznámit s podobou testových úloh a vést je k volbě vhodné strategie. Značný zájem je o přípravy nad rámec běžné výuky a velmi se nám osvědčily zkoušky nanečisto,“ uvedla ředitelka Karlíková.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Příbramsku dle výsledků přijímaček

1. Základní škola TRNKA  60,35 %
2. ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou 51,44 %
3. ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou 49,85 %
4. ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice 49,76 %
5. Základní škola Příbram VIII. 44,25 %

Speciální přípravě na zkoušky se věnují také na Základní školy a Mateřské školy, Sedlec-Prčice, která v úspěšnosti zkoušek v češtině skončila na druhém místě a v matematice na čtvrtém. „Půl roku před přijímacími zkouškami probíhá 2x týdně (1x ČJ + 1x M) speciální příprava na přijímací zkoušky, kde se zaměřujeme na testy Cermat. Navíc žáci dostávají testová zadání k vypracování doma a následně s nimi testy vyhodnotíme, vysvětlíme,“ potvrdila ředitelka školy Petra Ratajová.

Škola žáky také zapojuje do Národního testování (Scio), které probíhá v listopadu. „Škola i žáci obdrží analytickou zprávu, kde se dozvíme aktuální znalosti a dle výsledků OSP i studijní potenciál žáků. S výsledky pak dále pracujeme,“ doplnila Ratajová.

Individuální příprava na přijímací zkoušky

Přípravu na přijímací zkoušky ale podle vyjádření vedení škol nepodceňují ani samotní žáci. „Příprava na výběr další školy je pro naše deváťáky určitě důležitým tématem, kterému se společně věnují. Někteří mají potřebu společných schůzek a práci na cvičných testech, jiní sdílí své rady, nápady, zkušenosti či poskytují psychickou podporu,“ uvedla Derflová ze ZŠ Trnka.

Ilustrační foto.
Opilí šoféři vloni na Příbramsku zavinili téměř šest desítek nehod

Žáci Základní školy a Mateřské školy, Sedlec-Prčice pak podle informací ředitelky navštěvují přípravné kurzy pořádané středními školami a gymnázii v okolí.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.
Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat