„Jak jsem již v minulosti řekl, zařazení Příbramska do Pražské integrované dopravy je krokem správným směrem.

V současné době s dopravcem připravujeme i zařazení samotné Příbrami, aby obyvatelé města mohli využívat dalších výhod. O probíhajících přípravách a termínech budeme veřejnost průběžně informovat,“ uvedl k integraci starosta města Jan Konvalinka.

První etapa integrace dopravy na Příbramsku zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém PID se tak rozšíří o dalších šest autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 současných linek Středočeské integrované dopravy (SID).

Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové, tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Nově budou na páteřní trase Praha – Dobříš – Příbram jezdit linky 392, 393 a 395. „V samotné Příbrami dojde k úpravě trasy těchto autobusů, kdy již nebude obsluhována autobusová zastávka Milínská, kterou nahradí zastávky Čs. armády a Hořejší Obora.

Se změnou souvisí také snížení jízdného a navýšení spojů,“ doplnila tisková mluvčí města Eva Švehlová.