Vysečením vysokých porostů zachraňují dobrovolníci před vyhynutím v minulosti často sbíranou léčivku vachtu trojlistou. Dnes je rostlina na seznamu
vzácných a ohrožených druhů. „Vysoký rákos a jiné nežádoucí rostliny, které na zhruba jednom hektaru sečeme už druhým rokem, by časem zabraly životní prostor vachtě, ale i chráněnému prstnatci májovému,“ upozornil Lukáš Tůma z rožmitálské organizace Svazu českých ochránců přírody.