„Jako v každé obci je problém volně pobíhajících psů stále aktuální a velice častý. Strážníci Městské policie v Březnici nejsou vyškoleni na odchyt. Město má uzavřenou smlouvu s Romanem Šmatlákem, který je dvacet čtyři hodin denně připraven zajistit odchyt a umístění psů v útulku,“ řekl Martin Čapek, náčelník městské policie.
Problém volně pobíhajících psů a znečišťování měst výkaly obtěžuje a ohrožuje mnohé občany. Hodně lidí pouští psy z vodítka nebo jej vůbec nepoužívá. A když udělá pes svou potřebu, málokdo po něm uklidí.
Většina měst a obcí příbramského okresu má obecně závaznou vyhlášku, ve které je stanoveno jak chránit veřejná prostranství a je v ní zakotvena povinnost majitele psů uklízet výkaly. Podle městských strážníků je ale těžké přistihnout majitele zvířete při činu.
V Příbrami kontrolu a odchyt psů provádí přímo městská policie a okamžitě psy odváží do útulku v Lazci. „Od začátku roku bylo do našeho útulku přivezeno celkem 164 psů, z toho se jich 72 vrátilo majitelům, deset je zatím u nás a zbytek byl adoptován novými majiteli,“ řekl vedoucí útulku František Limberk.
V Rožmitále mají občané možnost volat na radnici, hasičům nebo státní policii. Tyto instituce zajistí potřebný odchyt. „Začali jsme spolupracovat se psím útulkem ve Volenicích a již několikrát jsme využili jejich služeb. V nejbližších dnech s nimi podepíšeme smlouvu,“ řekl místostarosta Miloslav Maroušek.
„Znečištěné chodníky nás pochopitelně trápí, a přestože jsme instalovali koše se sáčky, využívá je pouze zhruba třicet procent majitelů psů. A největším nešvarem je to na sídlišti, kde jsou malé děti,“ doplnil Maroušek.