Starosta Milešova: Rekreace nás stále dobře živí

Starosta Milešova Jiří Vokrouhlík.

Milešov – Radnice v novém kabátě, upravené okolí, moderní interiér. Tak to vypadá v Milešově u řeky Vltavy.

Za vybaveností a soběstačností obce může z velké míry výtěžek z několika kempů. Ten sice v posledních letech podle starosty Jiřího Vokrouhlíka klesá, ale jak říká: Kempy nás stále dobře živí."

Co je v Milešově nového? Je toho dost. Kromě rekonstrukce radnice a okolí obec nechala opravit kapličku v osadě Přední Chlum. „Povedlo se získat dotaci přes Místní akční skupinu Sedlčansko. A ještě jsme dodělávali protipovodňová opatření, čili hlásiče, sirény a srážkoměr po všech katastrech obce," říká k největším loňským akcím starosta Vokrouhlík, který je ve funkci druhé volební období.

V současné době obec v třetí etapě revitalizuje náves kolem čekárny a obchodu, hotovo by mělo být do prázdnin. Bude tu nové parkoviště a zeleň.

Obec Milešov v posledních letech mnoho investovala jak do vybudování nové infrastruktury, pořízení nové techniky, tak i do oprav budov. Největší investice v dějinách obce, která je úspěšně dokončena, je vybudování kanalizace a ČOV v Milešově s rozpočtem více než 31 milionů Kč. Na akci obec získala dotace ve výši 55 procent od Středočeského kraje a MZe ČR.

Při výkopových pracích se též položil nový vodovodní řad za pořizovací cenu 2,5 milionu korun, kterou obec hradila z vlastního.

Obec Milešov je vlastníkem 100 hektarů lesa, a tak několikrát žádala o dotaci ze SZIF, kde získala částečnou finanční podporu na nákup strojů, a to traktoru, podkopového stroje, vyvážecího vozu, vleku za traktor, vyžínacího ramena a štěpkovače. Tato technika se nakupovala postupně od roku 2009 a v roce 2015 dojde k poslední realizaci získané dotace na nákup manufakturačního štípacího stroje a malého traktoru.
Nemovitý obecní majetek se také zvelebil.

V Klenovici byla opravena společensko-kulturní budova za více než jeden milion korun, tato akce byla především hrazena z dotace poskytnuté od MAS Sedlčansko o.p.s.
Dalšími projekty byly modernizace sociálního zařízení v budově obecního úřadu, oprava kapličky v Předním Chlumu, revitalizace návsi v Milešově. Všechny tyto projekty byly částečně hrazeny z MAS Sedlčansko o.p.s. s celkovou dotací vyšší než 2,3 milionu korun.

Další investice do majetku obce byly oprava budovy obecního úřadu, chodníku a parkoviště v těsné blízkosti, oprava kostela v Milešově, který je též ve vlastnictví obce. Na všechny tyto projekty přispěl Středočeský kraj. Při I. etapě revitalizace návsi v obci Milešov se vybudovalo nové dětské hřiště, které bylo částečně hrazeno z dotace od MMR ČR .

Další projekt hrazený z dotace byla oprava domu s pečovatelskou službou, která zahrnovala výměnu oken a zateplení půdních prostor, toto bylo částečně hrazeno z dotace SFŽP.
Další větší investicí bylo zakoupení budov bývalých vepřínů od Zemědělské Klučenice a.s., kde si obec buduje zázemí pro svou činnost.

I do hlavní hospodářské činnosti jako je provozování kempů, obec investovala nemálo peněz.
V kempu Popelíky bylo vystavěno moderní sociální zařízení s celkovou investicí 3 miliony korun.
„Největší kemp Trhovky by potřeboval o mnoho více investic, ale museli jsme zakoupit pozemek od ÚZSVM skoro za 8 milionů korun a v roce 2013 jsme zakoupili sousední kemp na Trhovkách s novou budovou sociálního zařízení, recepcí, prodejnou potravin a ČOV," konstatuje starosta s tím, že po nějakou dobu musí obec investice usměrňovat a vybírat jen ty nejdůležitější projekty.

„Toto všechno je jen malý průřez výčtem naší činnosti. Snažíme se vše dělat pro spokojenost našich občanů a zajistit jim příjemný život na vesnici," dodal starosta.

Mladí se v Milešově k hasičům příliš nehrnou

Okrsková hasičská soutěž v Milešově.

NEZANEDBATELNOU úlohu v Milešově zastávají místní dobrovolní hasiči. Svou fyzičku naposledy dokázali na okrskové soutěži v Milešově zhruba před měsícem spolu s kolegy z Voltýřova, Klučenic a Klenovice. Významné 120. výročí založení sboru čeká Milešov v příštím roce.

Jak jsou na tom milešovští hasiči s výchovou mladé generace, která by nahradila stávající členy? „Z 36 členů je 20 důchodců, takže ti už s hadicemi neběhají. S mládeží je to tu slabé, do našeho řemesla se moc nehrnou. Teď jsme přijímali tři ve věku 17, 18 let," poukázal starosta hasičů Miroslav Květ. Obnovit by si prý zasloužila i zastaralá hasičská technika jako hadice, oblečení…

A kdy byl naposledy největší kalup? „Naposledy loni 2. června při povodních. Prvního jsme museli zrušit dětský den na hřišti a druhého už se od rána jezdilo po lidech k zatopeným sklepům. A v kempech jsme vytahovali první řady karavanů od vody," zavzpomínal Miroslav Květ. Snímky jsou z květnové okrskové soutěže hasičů v Milešově.

Milešovské kempy jsou rájem pro všechny generace

Kemp Popelíky, pláž.

Kempy Trhovky, Bor a Popelíky se nacházejí v katastru obce Milešov na pravém břehu Orlického jezera.
V sedmdesátých letech minulého století se začala rozvíjet rekreace v této oblasti.
V roce 1992 obec Milešov převzala provozování těchto kempů od společnosti TĚREZA Příbram, která je spravovala více jak deset let.

Největším z těchto kempů byl a stále je kemp Trhovky, který se od letní sezóny 2013 sloučil ještě s kempem Bor, a tím se optimalizoval provoz obou kempů. Sloučením vzniklo 500 míst pro karavany a stany. Dále je zde možnost ubytování v obytných buňkách a chatkách s kapacitou 60 lůžek.

Na přelomu roku 2012 a 2013 Obec Milešov zakoupila od soukromého provozovatele kemp Sporthotel Trhovky i se zázemím, které tvoří centrální budova postavená v roce 2005. Budova v současné době slouží jako recepce kempu, prodejna potravin, sociální zařízení a ČOV.

V bezprostřední blízkosti poskytuje služby sportovní areál, několik restaurací, prodejních stánků a přístaviště lodí Orlické flotily. O prázdninách obohacují pobyt pouťové atrakce pro děti i pro dospělé.
Rozsáhlou vodní plochu lze využít pro sportovní potápění a k projížďce po vodě na šlapadlech a lodičkách z půjčovny.

Kemp Popelíky se rozprostírá na břehu jezera na dohled z přehradní hráze Orlického jezera.
Popelíky nabízejí ubytování pro 81 osob v chatkách v několika velikostech a vybaveních (s kuchyňkou, bez kuchyňky, sociálním zařízením apod.) a v několika cenových relacích. Je zde 250 míst pro obytné přívěsy a stany a také je zde možná elektrická přípojka.

V kempu bylo v roce 2010 vybudováno nové moderní sociální zařízení.

Na Popelíkách rekreantům slouží restaurace, stánek s občerstvením, prodejna potravin, zeleniny a ovoce, denního tisku, půjčovna lodiček a šlapadel a dále je zde také přístaviště lodí Orlické flotily.

Několik restauračních zařízení u přehradní hráze poskytuje náročnější služby i společenské využití .
Rekreační sezóna v kempech začíná vždy 1. května a končí 30. září téhož roku.

V jarních a podzimních měsících skýtají kempy svým klidem vhodné ubytování pro rybáře a seniory.

Zajímavosti o obci

Milešov leží v kraji, který je stříbrnými stuhami lesních potůčků propojen s blízkou Vltavou. K obci Milešov náleží místní části (osady) Klenovice a Přední Chlum, jehož západní stráně jsou na úpatí omývány Vltavou a shlížejí i na mohutnou stavbu Orlické přehrady.

Přehradní jezero nabízí především letní radovánky v kempech Trhovky, Bor, Popelíky a Salaš, které Obec Milešov. Ale turisty lákají i vycházky do lesů, technická památka Šefrovna (legendární to hospůdka s pivovárkem z dob zašlé slávy vorařů), půvab polních cest a v sezoně houbařský ráj. Ze samot v okolí je zajímavé především utěšené Lipí, jižně od obce. Chovají zde koně a umožňují i výcvik a projížďky.

Cykloturisté a zdatní chodci mohou vyrazit proti proudu řeky i na romantický Orlík, či vzdálenější a věkovitější Zvíkov. Milešovem protéká potok, zvaný někde Jahodový, svahy Předního Chlumu odděluje dravější Hrachovka, na které stávaly v minulosti i půvabné mlýny, dnes rekonstruované na romantické rekreační samoty.

Milešov důstojně lemují vlídné kopce, jejichž jména jakoby povstala z lůna naší mateřštiny. Klasovec, Bešovka, Kolečko, Beran, Vrcha..... Z dávných kronik víme, že obec má bohatou a pohnutou historii. Těžba antimonu a zlata už je dávnou minulostí, ovšem minulostí, která patrně dala někdy na počátku 14. století důvod ke vzniku osady. V kronikách také najdeme zmínky o mladé Emě Kittlové, která později proslula jako operní pěvkyně Ema Destinová. Část svého dětství prožila se svým otcem E. Kittlem v této malé středočeské obci.

Při návštěvě Milešova vítá návštěvníky charakteristický kostelík z počátku 20. století. Tehdy střežil malebné domky malorolníků, převážně s doškovými střechami. Kostel je zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a každoročně se o víkendu po 15. srpnu koná v Milešově pouť. Dnes má obec okolo 350 obyvatel, obchod, poštu, hostinec s chutnou kuchyní. O ochranu, zdraví lesa, ale i zábavu se starají místní dobrovolní hasiči a myslivci. O staré občany je postaráno v místním Domě pečovatelské služby. (Josef Hejma, rodák)