„Baráčníky považuji spolu s dobrovolnými hasiči, myslivci či členy Sokolu za nejvýznamnější udržovatele lidových tradic a obyčejů. Baráčníci působí především v menších městech. Fandím jim za to, že udržují a předávají budoucím generacím vlastenectví, zvyky a hrdost na své domovy. Místo, kde se narodili, kde spolu se svými sousedy žijí a baví se. Mám radost z toho, že příbramští Baráčníci v letošním roce opět uspořádají oslavu staročeských májů. Doufám, že se tato tradice podaří udržet déle než pouze na jeden rok," řekl po podpisu smlouvy Josef Řihák.

Obec Baráčníků Třemošná – Březové Hory získala podporu z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 30 tisíc korun na projekt s názvem Rozvoj spolkové činnosti, celoroční činnost, akce pro děti a seniory.
„Členskou základnu naší baráčnické župy tvoří převážně členové důchodového věku. Peníze nám usnadní chod organizace a přispějí k sociálním, kulturním, sportovním a vzdělávacím aktivitám našich členů," vysvětlil účel dotace Radek Blajer, rychtář obce Baráčníků Třemošná – Březové Hory.

XVIII. Župa T. G. Masaryka se sídlem v Příbrami získala od Středočeského kraje dotaci na celoroční podporu činnosti. „Naše baráčnická župa sdružuje sedm vlastenecko – dobročinných sdruženích obcí baráčnických – Dobřichovice, Třemošná – Březové Hory, Řevnice, Škvrňov – Příbram, Zdice, Bozeň Březnice a Hostomice. Letos plánujeme pořádání tematických poznávacích zájezdů do významných folklorních oblastí. Chystáme také oslavu 85 let Obce Baráčnické v Řevnicích," uvedl František Landecký, rychtář župy.

A do třetice Středočeský kraj přispěje Vlastenecko-dobročinné obci Baráčníků Škvrňov Příbram částkou 59 tisíc korun na projekt s názvem Za lidovými zvyky a obyčeji. „Tento projekt je zaměřen na činnost, na spolupráci s ostatními obcemi Baráčníků Župy podbrdské a Veleobce. Současně chceme přispět v duchu baráčnických tradic různými drobnými akcemi, například posezení s hudbou nebo uspořádání májových oslav. Cílem je přibližovat lidové zvyky, obyčeje či kroje veřejnosti," poznamenal Václav Ouřada, rychtář Vlastenecko – dobročinné obce Baráčníků Škvrňov Příbram.

Jiří Kubík