Již v roce 1995 byl zřízen Fond oprav a modernizace. První půjčky z tohoto fondu byly poskytnuty v roce 1996, kdy příspěvky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se ale postupně začal snižovat. To i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.

Rada města tak doporučila zrušení aktuálního fondu, ve kterém je nyní alokováno zhruba osm milionů korun. Rozhodnou o tom zastupitelé.

„Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti zjistíme, že z fondu bylo občany města čerpáno opravdu minimum finančních prostředků. V roce 2018 bylo poskytnuto 150 tisíc korun dvěma žadatelům. V letošním roce si podali žádost čtyři zájemci, kterým bylo poskytnuto celkem 400 tisíc korun,“ upřesnil starosta Jan Konvalinka.

V případě, že ke zrušení Fondu zápůjček dojde, všechny již podepsané smlouvy doběhnou ve stanovených termínech.