Finanční prostředky by měly posloužit k dofinancování investičních i neinvestičních výdajů souvisejících s provozem jednotky požární ochrany ve městě. Příbramští zastupitelé se sejdou v pondělí 17. února.