Společně se zrušením statutu výborů také rada města navrhuje i zrušení jejich jednacího řádu. „Ono je to do značné míry na tom, jak ten orgán je sám schopný jednat a jak si předseda dokáže řídit ty schůze. Nemyslím si, že my jako radní nebo zastupitelé bychom měli zasahovat, jak ty výbory fungují. Je to čistě v jejich pravomoci,“ doplnil Konvalinka.

Ovšem podle zákona o obcích oba výbory zřizují a výbory se ze své činnosti zodpovídají zastupitelstvu obce. „Žádný právní předpis sice přímo neukládá povinnost přijetí statutu předmětného výboru, nicméně z důvodu právní jistoty nelze přijetí tohoto interního dokumentu než doporučit. Ve statutu může být obsažena například úprava práv a povinností členů výboru, úprava zasedání výboru, jednací řád nebo konkrétněji vymezen předmět vlastní činnosti,“ uvádí se na webu e-pravo.cz.