Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo v pátek 11. dubna. V rámci projektu Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna bude vybudována 720 metrů dlouhá cyklostezka v centru Příbrami. Celkové náklady činí 5,1 milionu korun, z toho dotace z ROP představuje 1,7 milionu.

„Cílem výstavby cyklostezky je zvýšení počtu lidí, kteří pro přepravu po městě využívají kola. Cyklostezka naváže na již existující úseky. Celý projekt tak umožní cyklistům bezpečný průjezd městem," vysvětlil hejtman Josef Řihák. Zároveň během poklepání základního kamene připomněl komplikace při výkupu pozemků pod plánovanou trasou cyklostezky.

„Jsem rád, že se za mého starostování podařilo vyřešit výkup pozemků, o který se město snažilo dlouhých 15 let. Věřím, že tato nová cyklostezka bude hojně využívaná a že město brzy realizuje také slibovanou stavbu odpočinkové zóny a sportovního zařízení," doplnil hejtman.

Nová mateřská škola pro 36 dětí
Dalším projektem, který město za podpory ROP realizuje, je rekonstrukce budovy nové mateřské školy na náměstí Dr. Theurera. Její kapacita bude 36 dětí a výuka v této školce bude zaměřena na waldorfskou pedagogiku. V rámci projektu s celkovými náklady ve výši 7,3 milionů korun (5,8 milionů poskytne ROP) bude opravena budova, nakoupen nábytek, pomůcky pro výuku a základní vybavení pro provoz. Součástí je i obnova zahrady.

„Těší mě, že se nám podařilo získat tyto prostory pro novou mateřskou školu. Díky rekonstrukci budovy průmyslové školy jsme mohli přesunout několik tříd a získat tak prostory pro novou školku. Líbí se mi především hezké prostředí a krásná zahrada. Věřím, že rodiče tento krok ocení. Školka bude zaměřena na výuku waldorfského typu, o kterou rodiče již dříve projevily zájem," řekl hejtman Řihák.

Slavnostního poklepání základního kamene obou staveb se vedle středočeského hejtmana zúčastnili také Václav Chytil, pověřený řízením ROP, starosta Pavel Pikrt, místostarostové Ivan Šedivý a Václav Černý, radní Jiřina Kaiserová, Juraj Molnár a Martin Poulíček.

Město opravilo deset úseků silnic
Hejtman Josef Řihák se také zúčastnil v Příbrami slavnostního ukončení projektu na rekonstrukci místních komunikací, na který město získalo dotaci z Regionálního operačního programu (ROP). Celková cena stavebních prací byla 22,2 milionu korun. ROP přispěl částkou ve výši 15 milionů korun.

Zrekonstruováno bylo 10 úseků místních komunikací. Na základě vyhodnocení stavu jednotlivých silnic ve městě byly vybrány pro opravy: Profesora Pobudy, U Nádraží, Generála Tesaříka, části ulic Žežická, Karla Kryla, Seifertova, Politických vězňů, Edvarda Beneše, Osvobození a Československé armády. „Jsem rád, že se městu podařilo získat dotaci z ROP na opravu těchto komunikací. Je potřeba pochválit zejména úředníky ve městě, kteří měli administraci projektu na starosti. Je vidět, že nyní sklízíme úspěchy naší práce, když jsme v roce 2006 za mého starostování v Příbrami vytvořili oddělení, které se zabývalo dotacemi, a začali jsme úspěšně čerpat evropské peníze. Věřím, že se městu podaří zdárně dokončit i druhou a třetí etapu oprav místních komunikací, které jsou již rozjeté," uvedl hejtman.

„Od roku 2007 jsme v rámci ROP Střední Čechy vyčerpali 15 miliard korun. Z toho 6 miliard šlo na dopravní infrastrukturu. Jen minulý týden řídící výbor ROP rozdělil 450 milionů na komunikace. Z těchto čísel můžeme vidět, že opravy silnic jsou jednou z hlavních priorit při čerpání evropských prostředků," doplnil během slavnostního přestřižení pásky Václav Chytil.

Bude i most přes říčku Litavku
Po skončení akce podepsal hejtman Josef Řihák spolu se starostou města Pavlem Pikrtem smlouvu o dílo na rekonstrukci mostu přes Litavku. Stavba by měla začít do konce dubna. Celková cena stavby, která by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu tohoto roku, činí 10, 6 milionu korun. „Jsem nesmírně rád, že se nám povedlo získat z ROP finanční prostředky na opravu tohoto mostu, kterou kraj městu sliboval již v roce 2002. Rekonstrukce mostu pomůže městu zejména během povodní, kdy docházelo k častým záplavám okolních oblastí," komentoval podpis smlouvy hejtman Řihák.