„Během dne mi každou chvíli přinese dávková specialistka plnou náruč odebraných přídavků,“ řekla vedoucí pracoviště státní sociální podpory Úřadu práce v Příbrami Václava Moravcová. „Mateřská nestojí za nic a ještě k tomu mi strhli přídavek na dítě z pětistovky na půlku,“ postěžovala si ve foyeru úřadu Jindřiška Strnadová z Rožmitálu pod Třemšínem.

„Nikoho nezajímá, že lidi pomalu nemají co jíst. Stát by vůbec neměl na peníze matky a dítěte sahat,“ přidala se další žena. Špatná nálada panuje v současné době mezi lidmi, kteří si vyřizují přídavky na děti. Ten, kdo si totiž znovu o přídavek nezažádá, nedostane nic.

Každou třetí žádost o přídavky na děti úřad práce zamítne

Od Nového roku platí, že si každý, kdo má zájem o přídavky na děti, musí znovu zažádat. „Maminky se ale nemusí bát, když nestihnou vyplnit formuláře do konce ledna, že o všechno přijdou. Mají prakticky čas do dubna, peníze jim budou vyplaceny zpětně za tři měsíce,“ objasnila vedoucí pracoviště státní sociální podpory Úřadu práce v Příbrami Václava Moravcová. Může za to reforma financování. Od letoška mají nárok na přídavky rodiny s příjmem, který nepřevyšuje 2,4násobek životního minima. Přídavky na dítě do 6 let činí 500 korun měsíčně, na dítě do 15 let 610 korun měsíčně a na studenta do 26 let stát přispívá 700 korun měsíčně.

„Maminky jsme na změny upozornili v dopise a samy si volají o informace. Muselo k tomu jednou dojít. Výdaje na sociální výplaty se za poslední roky zvyšovaly, hrozilo tedy, že přijde změna. Jen to bohužel přišlo najednou a drasticky,“ dodala Moravcová.

Co se týká třírychlostního rodičovského příspěvku, závisí prý při rozhodování rodičů na mnoha aspektech. Pokud se někdo rozhodne pro zvýšenou výměru 11.400 korun měsíčně do dvou let věku dítěte, musí tak učinit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž miminko dovršilo 22 týdnů života. Rodič by musel pobírat v zaměstnání nejméně 16.800 korun hrubého měsíčně.

„I tato možnost má několik variant, záleží na situaci v rodině. Nejlepší je poradit se se svou dávkovou specialistkou, která vždy rodičům ochotně poradí,“ řekla metodička dávek státní podpory Úřadu práce v Příbrami Dagmar Kamenická.

Pro rodiče, kterým nezáleží na výši příspěvků, ale na délce mateřské dovolené a času stráveném s dítětem, nastupuje varianta třetí. To znamená zůstat čtyři roky doma s dítětem při měsíční výplatě 3.800 korun.

„Vůbec bych se tomu nebránila. Doba strávená doma s dětmi je podle mně ta nejlepší investice, kterou do nich mohu vložit, “ řekla Jana Pekárková z Příbrami.