Dnes už člověk nemusí běhat se snímky sem a tam. Jeho záznam, když je to potřeba, putuje na radu k jiným specialistům elektronickou cestou.

Příbramská nemocnice disponuje několika zobrazovacími přístroji. Navštívili jsme primářku oddělení zobrazovacích metod Alexandru Žofkovou, která se tomuto oboru věnuje už třiatřicet let. Jenom za dopoledne měla v počítači k prozkoumání kolem stovky snímků.

Jak byste představila váš obor?

Náš obor není jen o magnetické rezonanci, jak by se mohlo zdát, i když je to dnes taková nejatraktivnější metoda. Celý systém zobrazovacích metod je už dnes v Příbrami plně digitalizovaný, ale rentgen zůstává stále jako princip. Dříve se snímkovalo na rentgenové filmy, ty už ale nejsou využívány ani na „cétéčku“ ani na ultrazvuku a rezonanci. Teď máme všechno v počítači.

Jak tedy dnes funguje komunikace mezi lékaři, když už lidé nemusejí běhat se snímky po chodbách nemocnice?

Pan primář nebo lékař z libovolného oddělení mi zavolá a řekne, čí snímky a z jakého vyšetření (koho) by potřeboval konsultovat. Já se mohu v libovolném počítači podívat, jak vypadá veškerá pacientova dokumentace, kterou jsme na našem oddělení v digitální podobě pořídili. Vyhodnocení je pak už otázkou několika minut. Obdobným způsobem můžeme postupovat i v případě, kdy například mladší kolega potřebuje konzultovat s primářem či jiným kolegou nějaký rentgenový snímek, nebo výsledek jiné zobrazovací metody (CT, MR apod). Kouzlo digitalizace je nejen v kvalitě zobrazení, ale i v možnosti přenosu snímku (u MR se jedná i o stovky snímků) „na dálku“ , tzn., že konzultující lékaři mohou být každý na jiném konci nemocnice, případně v jiném městě, či státě. Administrativně je to opravdu úžasně šikovné. U zobrazovacích metod se navíc často jedná o opravdu velké soubory. Výrazně se tak zkrátila doba hledáním v archivu a navíc přesnost zobrazení v digitální podobě je opravdu znatelně lepší, než u klasických snímků. Tak vypadá náš obor dnes.

Co to znamená, že je příbramská nemocnice digitalizovaná?

Drtivá většina českých nemocnic je propojená takzvanou elektronickou poštou. Dřív jsme posílali třeba sanitou zvlášť filmy, snažili jsme se posílat e-mailovou cestou, ale samozřejmě v omezeném množství. Vyšetření magnetickou resonancí představuje třeba sto, dvě stě, nebo i tři sta snímků. Z těch jsme museli vybírat jen ty nejdůležitější. Digitalizace je taková zabezpečená dálnice, kam se nedostane nikdo zvenku. Takový přenos obrazových informací navíc někdy ušetří pacienta, který často není v dobrém stavu k transportu do Prahy k posouzení případné indikace k operaci. Stejný systém je využívaný pro pacienty uvnitř naší nemocnice.

Jak vlastně funguje ultrazvuk?

Ultrazvuk má své veliké uplatnění, ale je limitovaný. Nepřejde přes vzduch, nelze s ním vyšetřovat plíce, část břicha. Nepřejde přes kost, takže nelze vyšetřit hlavu dospělého člověka. Byla to výborná metoda, ale obraz byl nesouvislý. Do toho vstoupilo „cétéčko“, což je vlastně Computer Tomography. Tento systém ale pořád pracuje na principu rentgenového záření. Paprsek rotuje kolem člověka a místy prostupuje několika orgány najednou, tudíž se chvílemi zeslabuje. Míru zeslabení potom vyhodnotí počítač. Přístroj rázem začal poskytovat úžasné informace, protože překonal všechna omezení, projde přes kost i přes plíce. Poté přišla éra multidetektorových CT, která dokázala na jednu otáčku paprsku sebrat celý balík dat, a z něj bylo možné získat veškeré informace o jednotlivých orgánech v těle.

Jak dlouho dnes trvá vyhodnocení diagnózy?

To není tak jednoznačné. Záleží na tom, jakým přístrojem byl pacient vyšetřený. Když je to klasický rentgen, tak je těch informací podstatně méně a dá se vyhodnotit v několika minutách včetně popisu. Neznamená to ale, že je méně věrohodný.

V oboru jste už třiatřicet let. Jaké byly vaše začátky?

Když jsem začínala, používal se pouze čistý rentgen se záznamem na film. Musela se pacientovi podávat kontrastní látka do jícnu, do žaludku, do střev nebo do cév. To bylo asi tak všechno. Přesto i tehdy měl rentgen svoji velikou důležitost, byl to samostatný obor.

Řekla byste, že je magnetická rezonance nepřekonatelná?

Jsou případy, kdy nemá cenu ji dělat, protože by nám nic nového neřekla. Vyšetření je oproti rentgenu podstatně delší a nákladnější. Hodně přitom také záleží na spolupráci pacienta, jak zadrží dech a podobně. Rezonance má ale nezastupitelné indikace například v oblasti mozku a míchy a také při vyšetřování jater. Na rentgen tak trochu nedám dopustit. Všechny zobrazovací metody, které máme, se navzájem doplňují.

Alexandra Žofková, 59 let, je primářkou oddělení zobrazovacích metod v příbramské nemocnici. Žije v Mníšku pod Brdy a její zálibou je divadlo, hudba a koncerty.