Ty by se ale ještě mohly dočkat drobných změn. Všechno bude záležet na zkušenostech z provozu a také na vyjádření cestující veřejnosti. „Lidé mohou zasílat své připomínky na adresu Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram, a to do 1. března tohoto roku. Po vyhodnocení všech připomínek budou zapracovány případné změny a budou schváleny jízdní řády v definitivní podobě,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Desátého prosince minulého roku došlo ke změně jízdních řádů, a to v rámci II. etapy optimalizace provozu příbramské městské hromadné dopravy. Optimalizace je součástí přípravy výběrového řízení na nového přepravce. Jako jeden z podkladů pro zpracování změn jízdních řádů byly využity údaje z elektronického systému evidence provozu MHD Příbram, uskutečnilo se sčítání přímo v provozu a proběhl také průzkum mezi občany města. „Změny v jízdních řádech spočívaly zejména ve snížení počtu málo vytížených spojů jednotlivých linek. Z tohoto důvodu se v některých případech mohly prodloužit intervaly mezi jednotlivými spoji,“ vysvětlila mluvčí radnice.

Podstatné změny zaznamenaly zejména linky č. 1 a 2, u kterých došlo k částečnému zkrácení trasy některých spojů. Na lince 1A končí část spojů na Nové Hospodě a ne všechny zajíždějí k SOU Dubno. S tím ale nesouhlasí část cestujících nebo pedagogů ze zmíněného učiliště. „Myslím, že omezení autobusové dopravy k naší škole může mít velmi vážné následky. Žáci nemají autobusové spojení, jak se dostat do Příbrami, když je zkrácená výuka a nucení jít pěšky po silnici směrem k Nové Hospodě. Je to velmi nebezpečný usek,“ napsala na webové stránky města jedna z učitelek učiliště Olena Gažová.

Podobně došlo k úpravě na lince č. 2A, kde došlo ke snížení počet spojů obsluhujících zastávku v komerční zóně na Zdaboři. Část spojů se nyní nově otáčí na zastávce Žežická, respektive na kruhové křižovatce na Zdaboři.

„Město nyní přijímá připomínky občanů, kteří se mohou k novým jízdním řádům vyjádřit do března letošního roku. Následně budou vyhodnoceny námitky cestujících i konkrétní poznatky z provozu. Teprve poté bude schválena definitivní podoba jízdních řádů, jako základní část zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nového provozovatele MHD Příbram,“ doplnila Pavlína Svobodová.

Po změně provozovatele cestující volají dlouhodobě, bohužel město se současným dopravcem firmou Arriva nemůže smlouvu vypovědět a musí počkat, až vyprší její platnost. K tomu ale dojde až v roce 2019. Souběžně také probíhají jednání o zapojení autobusové dopravy do pražského ROPIDu, tak jak tomu došlo loni na Sedlčansku.

Poměrně často lidé také kritizují technický stav jednotlivých autobusů. Mnohé z nich jsou podle nich na hranici životnosti a provozovatel je vždy nahradí jen o něco méně mladším vozem, ale nové autobusy na příbramských linkách podle cestujících vůbec nejsou. Bohužel i v tomto má radnice podle svých slov kvůli nevýhodné smlouvě, kterou s provozovatelem město uzavřelo v minulosti, svázané ruce.

Koncem ledna se ke stížnostem přidala i ta na nefunkční elektronické panely. „Panely nefungovaly proto, že musela zapojit odborná firma z jiné oblasti. Tyto panely byly získány ze zrušených autobusů v rámci Arrivy. Nové zatím neplánujeme kupovat, protože by se jednalo o investici ve výši cca 80 - 100 tisíc korun na jeden autobus. Starší panely nyní na trhu nejsou,“ uvedl v reakci na tuto stížnost na webu města zástupce Arrivy Jiří Sladký. Zdá se, že k úplné spokojenosti cestujících opravdu vede pouze naděje na změnu dopravce, ale i to je dost nejistá naděje.