Po oblast Dobříšska a Novoknínska byla vypracována společností VRV studie zásobení pitnou vodou, která by umožnila napojení na skupinový vodovod z Vltavy pro celý region. Navazuje na aktivity z roku 2008, kdy se projekt skupinového vodovodu objevil.

Obnovení prací na něm nyní iniciovali sami někteří starostové kvůli stále častější situaci nedostatku pitné vody z vlastních lokálních zdrojů. Letos byli vodohospodáři dokonce nuceni vyhlásit kampaň Šetři vodou, která seznamovala obyvatele s možnostmi šetrného zacházení a hospodaření s pitnou vodou.

„Realizací vlastního regionálního vodohospodářského systému zásobování pitnou vodou naplňujeme strategii Středočeského kraje i vlády České republiky, kdy je žádoucí propojovat celé vodohospodářské systémy navzájem,“ uvedla Blanka Marvanová z Vodohospodářské společnosti Dobříš.

Uvažovaný vodohospodářský systém Dobříšska a Novoknínska bude podle ní napojen z Vltavy a po vybudování ho lze propojit se systémem příbramským a mníšeckým. „Tímto způsobem lze dosáhnout stability a případné zálohy vydatných centrálních zdrojů pitné vody,“ informovala Blanka Marvanová.