„Počátky pouti sahají hluboko do minulosti, kdy příbramští havíři oslavovali svého patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla obnovena v roce 1990 a dnes se jí účastní horníci a hutníci nejenom z České republiky, ale též zástupci partnerských báňských měst, hornických spolků a těžařských organizací z dalších zemí Evropy," připomíná ředitel příbramského hornického muzea Josef Velfl.

Prokopská pouť.Hornické muzeum na Březových Horách bude během pouti přístupné veřejnosti od 9 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout jednotlivé industriální objekty s poutavými expozicemi, sfárat do podzemí nebo se projet hornickými vláčky. Součástí akce bude slavnostní zpřístupnění nové stálé výstavy věnované dosažení světového prvenství 1000 metrů svislé hloubky dolu Vojtěch roku 1875. Autorem scénáře této expozice je ředitel muzea a historik Josef Velfl, výtvarné řešení zpracoval Jaromír Kabíček.

Stálá výstava obsahuje vedle trojrozměrných předmětů více než 90 dobových dokumentů, z velké části doposud neprezentovaných, a je provázena českými a anglickými texty. Na její realizaci spolupracovali další odborní pracovníci Hornického muzea Příbram, Milan Karda a Pavel Škácha, kurátor a geolog.

Součástí vernisáže expozice bude i křest nové publikace s názvem Z historie drátěných těžních lan v češtině a němčině, která je z autorské dílny Josefa Velfla a kolektivu. Přibližuje významnou kapitolu v historii hornictví, vynález a aplikaci drátěných těžních lan v polovině 19. století, bez které by nebylo možné dosáhnout světového prvenství zmíněné hloubky.

Prokopská pouť.