Žádost lze podat pouze osobně, a to v prvním patře Městského úřadu v Příbrami. Zároveň je nezbytné doložit dosavadní doklad a další platný doklad k ověření totožnosti, například rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Fotografie se pořizuje na místě.

Stejná pravidla platí pro výměnu řidičských průkazů. V tomto případě žadatel doloží pouze samotný řidičský průkaz s procházející nebo prošlou dobou platnosti a občanský průkaz. Vše ostatní bude vyřízeno přímo na dopravním úřadu.

Úřední hodiny jsou čtyřikrát v týdnu, každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin. Před návštěvou úřadu je možné využít elektronické objednání s až čtrnáctidenním předstihem.