Na silnici směrem k Příbrami se ve čtvrtek vydalo celkem 45 traktorů a šest osobních vozidel. Jak řekla ředitelka Agrární komory Příbram Petra Novotná, vše proběhlo hladce a bez komplikací. "Dodržovali jsme velké rozestupy, čili ostatní řidiči mohli předjíždět. Cestou jsme potkali dvě policejní hlídky, které dohlíželi na bezpečnost dopravy," vyjádřila se Petra Novotná.

Kolona traktorů, zemědělských souprav a jiných strojů vyjela od bývalého sila v Sedlčanech a po silnici I/18 dojela na kruhový objezd na Skalce. Zde se stroje otočily a vyrazily zpět do Sedlčan.

Zemědělci opakovaně upozorňují na tyto okruhy problémů:

● Zemědělci se potýkají s narušením hospodářské soutěže a nízkými cenami zemědělských komodit, které se v řadě případů pohybují pod evropským průměrem. Tuto situaci zhoršuje bezcelní dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny, které místo třetích zemí končí na evropském trhu a deformují jej. Ukrajinská produkce nemusí splňovat vysoké evropské standardy, a je tak pro překupníky levnější a výhodnější, i když nemusí být kvalitní. Zemědělci EU jsou solidární s ukrajinskými pěstiteli, ale nemůže to být na úkor českých, potažmo evropských zemědělců. Je nezbytné přebytečné komodity odčerpat z evropského trhu nebo zajistit jejich zpracování, například do biopaliv.

● Náklady na produkci zvyšují stále nová pravidla, která zavádí Evropská unie a na národní úrovni se ještě zpřísňují. Současně ale nejsou zemědělcům nabízeny adekvátní kompenzace za jejich plnění. Patří k nim přehnané environmentální ambice formulované v Zelené dohodě pro Evropu neboli Green Dealu. Zemědělci vítají opatření, která přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, na němž závisí jejich práce. Potřebují k tomu ale mít k dispozici adekvátní nástroje tak, aby byl chod hospodářství i nadále udržitelný.

● Zemědělci napříč Evropou čelí přebujelé byrokracii, kvůli které jim přibývá povinností. Každá reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie slibuje zjednodušení a motivační podmínky pro zemědělské hospodaření, nicméně ve finále se s každou revizí zvyšuje byrokratická zátěž a zemědělce to odrazuje od pokračování ve výrobě potravin. Například jen mezi lety 2022 a 2023 vzrostl počet kontrol zhruba dvojnásobně. Je třeba zásadně přepracovat systém dotačních podpor zemědělství tak, aby byl srozumitelný, předvídatelný a spravedlivý.

Zdroj: Agrární komora ČR