Nyní svolali schůzi, kde se probíraly jednotlivé možnosti a varianty, ale i námitky proč jihovýchodní obchvat na Zdaboři v jeho současné podobě nechtějí. Jednou z hlavních námitek je, že by se podle nich sice odlehčilo centru Příbrami a části Březových Hor, ale doprava by se přesunula právě na Zdaboř. Dále lidem vadí, že se má začít stavbou druhé části obchvatu města, tedy té Zdabořské, zatímco jeho první část naplánovaná kolem Nové Hospody je pozastavená. Podle nich tak vznikne pouze další komunikace, která dopravně zatíží Zdaboř.

Společně s občany obcí a osad Bohutín, Brod, Žežice a Tisová, sepsali proti ochvatu v jeho současné podobě petici. „Zatím máme asi 180 podpisů, ale další archy si vzali lidé domů a shánějí další podpisy,“ prozradila autorka petice Jana Čechová. Chce tak zlepšit informovanost obyvatel města o celém problému.

Jiří Vošáhlík je střední, 170 - až 175 centimetrů vysoké postavy, má hnědé oči, krátké hnědé vlasy a nosí strniště.
Jednal pod vlivem, ale soudu se vyhýbá