Více než dvě a půl hodiny trvající debatu sledovala průběžně zhruba stovka lidí. Příbramští politici se ale netají tím, že slučování gymnázií nevnímají jako správný krok.

„Všeobecné vzdělávání se v naší republice těší velké oblibě, a to zpravidla na úkor vzdělávání odborného. Nedomnívám se však, že snižováním kapacit gymnázií docílíme přesunu studentů do odborných škol. Cestou je spíše podpora, modernizace a profesionalizace odborných škol tak, aby se staly pro studenty lákavější alternativou s ohledem zejména na budoucí uplatnění nebo navazujícího studia. Silové řešení - snížení počtu gymnaziálních míst, kdy budou opět upřednostněny obory víceleté na úkor čtyřletých, rozhodně nedojde k „optimalizaci“ středního vzdělávání,“ napsal ještě v průběhu diskuze, která probíhala prostřednictvím platformy Microsoft Teams, příbramský starosta Jan Konvalinka.

Slučování gymnázií je sporným bodem i uvnitř krajské koalice Pirátů a STAN, jehož zástupcem je radní Milan Vácha, který optimalizaci intenzivně prosazuje.

„Oborová a institucionální optimalizace škol ve Středočeském kraji je věc důležitá a potřebná. Nicméně, musí být založená a uskutečněna na základě kvalitních dat a po širší veřejné diskusi s odborníky, zaměstnavateli, zástupci města a veřejností. To se ale v případě slučování gymnázií v Příbrami neděje. Argumentace a data předložená panem radním Váchou jsou často nepřesná a zavádějící, čímž se zásadně snižuje celková věrohodnost optimalizačního postupu. Považujeme návrh na sloučení gymnázií za unáhlený a nekoncepční a neztotožňujeme se s vizí pana radního, že rušení gymnázií je cesta k naplnění méně atraktivních oborů v Příbrami,“ dodali po diskuzi zástupci místního sdružení příbramských Pirátů.

Definitivní slovo budou mít krajští zastupitelé na zastupitelstvu, které se bude konat v pondělí 29. března. Pokud optimalizaci posvětí, k organizačnímu sloučení obou gymnázií dojde k 1. září příštího roku.