Večerní procházku s lampióny a tajemným překvapením uspořádala také Mateřská škola v Hluboši.

„Podzimní téma jsme se snažili v našich vzdělávacích programech všestranně využít. Pozorujeme společně změny v přírodě, vedeme děti k sounáležitosti s ní. Celý týden jsme si povídali o skřítcích a strašidýlkách, vyráběli jsme dýňového mužíka. Celou akci jsme zakončili lampiónovým průvodem. Lidé v Hluboši vykukovali z oken, jak byli zvědaví. Děti vůbec netušily, že překvapením na konci procházky bude Bílá paní. Ta děti obdarovala sladkostí a obrázkem,“ uvedla k akci vedoucí učitelka Mateřské školy v Hluboši Ilona Nováková.