Když se nyní školáci vrátili zpátky do tříd, budou to právě rodiče, kteří si nejvíce oddechnou. V případě malých žáků byla totiž efektivita distanční výuky přímo závislá i na jejich snaze.

„Prvnáčci odcházeli na distanční výuku ve chvíli, kdy uměli teprve pár písmenek. Úloha jejich rodičůbyla nezastupitelná. Musím proto pochválit nejen paní učitelky, ale i rodiče, jak k tomu všichni přistoupili. Byl jsem toho i svědkem, jak moje paní zajišťovala výuku pro našeho syna,“ prohlásil Roman Behún, ředitel Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Stejně to vidí i ředitel Základní školy Příbram Březové Hory – Prokopská 337 Josef Strejc. „U prvních a druhých ročníků byla výuka odkázána na rodiče,“ zdůraznil pedagog, který však osobně naopak učí v deváté třídě a vidí, že v případě starších ročníků se distanční výuka relativně osvědčuje. „Zde vidím, že kombinace on-line výuky se zadáváním prací je poměrně úspěšná. Samozřejmě, když se dítě chce učit. Pak nic neztrácí, možná i získává, protože se učí pracovat s počítačem, naučí se používat nové programy,“ sdělil Strejc.

Řada odborníků se obávala, zda po návratu prvňáků a druháků do lavic nebude problém buď s vědomostmi, nebo dokonce faktem, že se budou muset nově přizpůsobovat školnímu režimu. Distanční výuka nebyla organizačně v mnoha případech tak striktní jako klasická prezenční výuka, jejíž režim nyní může některé děti zaskočit. Ukazuje se ale, že to takovým problémem v praxi není. „Školáci návrat zvládli dobře. První den byl takový divočejší, jak se žáci těšili na své spolužáky, ale druhý den už byl mnohem klidnější, žádné problémy nebyly,“ popsala situaci Šárka Jendruščáková, ředitelka Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273.
V ZŠ Březové Hory byly žáci podle ředitele Josefa Strejce první den roztržitější, situace se ale brzy srovnala. „Myslím, že se tento problém rychle odstraní a žáci do týdne naskočí do školy bez problémů zpátky,“ řekl.

Děti navíc mají k dispozici asistentky, které jim mohou pomoci dohnat učivo, které se třeba nepodařilo tolik procvičit doma. „Je ale pravda, že zatím je na hodnocení příliš brzy, není takový přehled, co doma děti nestihly. Snažíme se vše vrátit do normálu,“ podotkl Strejc.

Třebaže se řada expertů na distanční výuku dívá jako na méně kvalitní oproti prezenční, podle Šárky Jendruščákové si žáci s učiteli vybudovali intenzivnější vztahy. „Děti učitelky třeba provázely domem, měly potřebu s nimi intenzivně komunikovat. To, myslím, ve škole nejde. Měly možnost navázat lepší vztah,“ podotkla.

Kdyby mělo znovu dojít k zavedení distanční výuky, nebyl by to podle ní problém. Přechod na distanční výuku lze prý udělat ze dne na den. „Horší je ten návrat, kdy zatím ani v tuto chvíli nevíme, kdo půjde v pondělí do školy. Návrat je organizačně mnohem složitější než přechod na domácí vzdělávání,“ dodala.

Návrat prvňáčků a druháčků do školních lavic
- distanční výuka nepřinesla propastní rozdíly mezi vědomostmi žáků, uvedli ředitelé, třebaže hodnotit situaci detailněji teprve budou
- děti navázaly s učiteli hlubší vztahy
- první den byli žáci roztržitější, ředitelé ale nečekají problém s kázní