„Povinnou školní docházku by od 1. září mělo v Příbrami zahájit celkem 425 prvňáčků. I když jde zatím stále ještě o předběžný údaj, který se může měnit, je jisté, že příští rok nastoupí o šedesát dětí více, než tomu bylo vloni,“ uvádí starosta Příbrami Josef Řihák na webových stránkách města.

Z výsledků, které dalo město jako zřizovatel základních škol dohromady vyplývá, že například o školu v ulici Bratří Čapků vzrůstá ze strany rodičů zájem. Město školu v roce 2009 sloučilo se školou na Březových Horách. Zaniklo tak místo ředitelky, která údajně vedla školu nedostatečně.

„Mám radost, že po mnoha letech budeme od příštího školního roku otevírat opět dvě první třídy ve škole v ulici Bratří Čapků. Je vidět, že rodiče dětí opět získávají k této škole důvěru. Děkuji řediteli Základní školy Březové Hory panu Pechlákovi i kolektivu učitelů za úsilí, které ve zlepšení jména školy věnovali,“ zdůraznil starosta.

Výrazný nárůst prvňáčků se očekává na Základní škole pod Svatou Horou, v Jiráskových sadech a ve Školní. Naopak mírný propad počtu nových žáků nastal v Základní škole 28. října.

Stav prvňáčků v příbramských základních školách

škola kapacita počet žáků 2009-2010 2010-2011 2011-2012 předběžně 2012-2013
ZŠ pod Svatou
Horou
60066 58 49 75
ZŠ Březové Hory1750 47 57 4945
ZŠ Bratří Čapků xx 22 19 21 36
ZŠ Jiráskovy sady 650 50 60 50 79
ZŠ 28. října 800 91 8585 65
ZŠ Školní 1000 80 99 89 103
ZŠ Waldorfská 225 19 16 20 22
celkem5025375 404363425