V tomto pavilonu, který patří ke starším budovám nemocnice, se tradičně nacházejí lůžková oddělení interní, neurologické a rehabilitační a také řada interních ambulantních ordinací a poraden.

„Dosud museli pacienti za svými lékaři v těchto ordinacích cestovat po celé budově z patra do patra, nově najdou ambulance interní povahy pěkně pohromadě na jednom místě v přízemí pavilonu, hned u hlavního vstupu," říká primář interního oddělení Filip Závada.

V novém centru najdou pacienti novou prostornou čekárnu, ambulanci pro diabetologii a poruchy metabolismu a celý komplex ordinací a poraden oboru kardiologie kardiologickou a kardiostimulační poradnu, ambulanci pro měření Holterovského EKG a krevního tlaku, ergometrii, echokardiografickou vyšetřovnu a laboratoř EKG.

Stavebními úpravami se částečně změnilo architektonické řešení. „Hlavní dispoziční změnou je vytvoření nového hlavního vchodu do celého pavilonu I a úprava prostoru pro čekárnu pacientů interních ambulancí. Nové členění vnitřních dispozic je podřízeno snaze o vytvoření komfortnějšího prostředí pro pacienty," informovala mluvčí nemocnice Jitka Kalousková. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní úprava povrchů celého prostoru (obklady, dlažby, PVC podlahoviny, malby atd.) Nedílnou součástí byla i výměna vybraných technických instalací, obměna sanitárního vybavení a částečná obnova vnitřního vybavení ambulancí.

Celkové investiční náklady rekonstrukce činily zhruba 2 miliony korun a příbramská nemocnice je uhradila ze svých peněz. Pacienti tu budou mít novou vstupní recepci, kde se zaregistrují, a pak už půjdou rovnou do příslušné ordinace, pokud to bude potřeba i s hotovým vyšetřením EKG křivky.