Přisedám mezi maminky a dávám se do řeči s Johanou Tefrovou. Na řadu půjde jako jedna z posledních. Její synek  Simon už se nudou ošívá. Nemůže se dočkat, až paní učitelce přeříká básničku a možná zazpívá i písničku, kterou s mamkou den předem doma trénovali. „Ve školce už ho to nebaví a těší se, až bude mít nějakou změnu," dodává za budoucího žáčka maminka, která vybírala školu hlavně proto, že je blízko bydliště. „Takhle budu mít školku pro dvojčata a školu pro syna vedle sebe," vítá Johana Tefrová pohodlnější variantu budoucího rozvozu dětí za předškolním vzděláním.

Ze dveří s pamětním listem vychází Kačenka s maminkou Kateřinou Teršovou a bráškou Vašíkem. Zápis má za K ZÁPISU do základní školy v ulici Bratří Čapků v Příbrami se v sobotu s rodiči a babičkami dostavil také Matýsek (vpravo) v doprovodu brášky Jakuba. sebou a je trošku v rozpacích. „Nemohli jsme si vzpomenout na žádnou písničku, kterou umíme, viď," soucítí s budoucí žačkou maminka.

Na klíně babičky se choulí dva bratři, Jakub a Matýsek. Čekání je pro ně dlouhé a raději by zřejmě dováděli na sněhu. Jakub by mohl, ale doprovází bratra k jednomu z nejdůležitějších životních kroků. Maminka Iva Dušková a její manžel Jan do zdejší školy sami chodili, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč si školu vybrali pro syna. „Vybírali jsme podle bydliště, podle pověsti, podle dojmů z prohlídky školy s paní ředitelkou a na doporučení v mateřské škole," říká Iva Dušková.

Vzhledem k počtu dětí u zápisu v ulici Bratří Čapků přesahujícímu sedmdesátku, to vypadá na tři třídy prvňáčků.

POVÍDÁNÍ s paní učitelkou ukáže, jak se děti vyznají v barvách, číslech, jaké mají výtvarné cítění a zda se dokáží alespoň chvíli soustředit na práci. Paní učitelka nešetřila chválou  povzbuzením.  „Velký zájem je o třídu dvojjazyčnou. Může se stát, když bude hodně velký zájem, že otevřeme dvě tyto třídy a jednu běžnou třídu. Máme zhruba osm odkladů a většina těchto rodičů má zájem o naši přípravou třídu. Samozřejmě se spojíme i s ostatními školami, jsme v kontaktu s pedagogicko psychologickou poradnou, kteří přípravou třídu rodičům nabízejí. Maximální počet je 15 dětí. Paní učitelka Novotná má prostor pro individuální práci a musím říct, že ohlas rodičů dětí z přípravné třídy je vesměs kladný. Děti si už zažily návyky, naučily se dodržovat takový ten potřebný režim, takže strach z té první třídy už je opustil," hodnotí kladně úlohu „přípravky" zástupkyně ředitelky Marcela Fedorová.

V Příbrami by letos mohlo přijít k zápisům až 870 předškoláků, což je víc než v letech předchozích. Je potřeba počítat s tím, že někteří do školních lavic v září kvůli odkladu nezasednou. V září 2015 nastoupilo do prvních tříd 564 dětí, což bylo nejvíc za posledních pět let.

Termíny dalších zápisů v Příbrami: 

Základní škola pod Svatou Horou
18. ledna 13:00 – 18:00 hodin
19. ledna 13:00 – 16:30 hodin

Základní škola ve Školní ulici
23. ledna 8: 00 – 13:00 hodin

Základní škola v ulici 28. října
21. ledna od 13:00 do 18:00
22. ledna od 13 do 16:00 hodin

Základní škola Pod Šachtami
2. února od 12:00 do 17:00 hodin