„Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení CHKO je po zrušení Vojenského újezdu Brdy zajištění ochrany všech charakteristických společenstev Brdské vrchoviny zastoupených v reprezentativních plochách," odůvodňuje ministerstvo také svůj návrh.

Důležitá je také zonace oblasti. Ta v podstatě upřesňuje stupeň ochrany. Do III. a IV. kategorie, tedy těch nejnižších, je zahrnuta převážná rozloha oblasti. Třetí zóna je největší a je v ní i Petráčkova hora, kde hrozí těžba zlata. Čtvrtá zóna představuje zastavěná území obcí Míšov, Teslíny a obcí v jihobrdské části. V prvních zónách, tedy v nejvyšším stupni ochrany, jsou pak prakticky všechny dopadové plochy, tedy jejich části a pak už v jižních Brdech chráněné přírodní památky a rezervace. Rozloha představuje necelá čtyři procenta. Pod první zónu spadají kromě již uvedených částí dopadových ploch části padrťských plání, Koníčku a také Třemšín a blízký Nahořov, dále pak oblast kolem teslínského kláštera, Okrouhlík u Trokavce, louky u Věšína, Pančavy a u Chynína.

CHKO sběr hub ani borůvek nezakazuje

Zveřejnění návrhu vyvolalo vesměs pozitivní reakce. Někteří obyvatelé Podbrdska se ale obávají jistých omezení. Budou mít i nadále možnost sběru hub a lesních plodů? Na to jsme se zeptali Aleny Vopálkové, ředitelky odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. „V chráněných krajinných oblastech není omezen sběr hub a lesních plodů," řekla Příbramskému deníku Vopálková s tím, že doporučuje všem podívat se na web Agentury ochrany přírody, kde jsou zodpovězeny otázky týkající se konkrétně případného CHKO Brdy a jeho režimu. Sběr hub není omezen ani v takzvaných maloplošných chráněných územích, jako jsou například přírodní rezervace již vyhlášené v jižních Brdech a jsou součástí navrhované chráněné krajinné oblasti. Ty mají statut přírodní rezervace, takže například v PR Getsemanka lze houby sbírat. „Pokud je území jako národní přírodní rezervace, je sběr zakázán a omezen je i vstup. Vstupovat se smí jen po zpřístupněných stezkách," upřesnila Alena Vopálková z ministerstva.

Vstup omezí 
jen munice

Co se týče přístupnosti jednotlivých oblastí, statut CHKO také neomezuje vstup. V Brdech ale musí návštěvníci přeci jen počítat s jistým omezením. Nebude se podle všeho smět vstupovat na dopadové plochy a to kvůli munici. Třebaže armáda zbavuje újezd nevybuchlé munice, netýká se to Toku, Jordánu a ani padrťských plání. Tyto plochy si ponechá armáda pro další výcvik vlastních i policejních pyrotechniků, tudíž tam lidé potom narazí nejspíše na cedule s nápisem zákaz vstupu.

Vojákům zůstane cvičiště Brda

Vyhlášení CHKO Brdy naváže na zrušení vojenského újezdu. I tak na části brdského území zůstanou vojáci. Dělostřelci z Jinců budou mít k dispozici už ne vojenský újezd, ale Vojenský tábor Brdy. Ten už prakticky funguje na cvičišti Brda a zahrnuje střelnice pro ruční palné zbraně, dělostřelecká střelnice, trhací jámu a cílovou plochu.

Absence nových tras pro turisty

Ve zveřejněném návrhu na vyhlášení CHKO Brdy možná mnozí postrádají nové turistické trasy. Zůstaly prakticky ty původní. V navrhovaném opatření z plánu péče o rozvoj CHKO ale vyplývá, že je v plánu vymezování pěších, cyklistických, běžeckých, jezdeckých a jiných tratí, tras a stezek.
V CHKO Brdy se také po zvážení příslušnými institucemi mohou povolovat sportovní akce a stávající či nové akce pro veřejnost. Tím je třeba prezentace armády Bahna. Vyloučit ani nelze, že do budoucna vyrostou někde v Brdech nové ubytovací kapacity.

Nabízí se také otázka, kde bude sídlo správy CHKO Brdy? Víme, že se o něj ucházejí některé obce a nabízejí svoje prostory ve vlastněných objektech. Jenže sídlo správy asi vůbec nebude.

Kde bude Správa CHKO Brdy?

V brdských lesích, tedy v oblasti středních Brd, bude i nadále hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR a proslýchá se, že toto území by zůstalo objektem důležitým pro obranu státu (ODOS). Jenže na takovém území správa CHKO nemůže vykonávat svoji funkci.

To ostatně před časem naznačil i Vladimír Kazatel, vedoucí Komise pro optimalizaci vojenských újezdů v rozhovoru z ministerstva obrany pro Příbramský deník.

„Budoucí CHKO Brdy bude mít tak velmi dobrou výchozí pozici. Pak bude možné i zvážit možnost nezřizovat vlastní správu CHKO Brdy a zvážit možnost řídit CHKO Brdy např. z pozice Agentury ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje, která se již dlouhodobě na ochraně přírody v Brdech podílí a toto území velmi dobře zná," řekl tehdy Vladimír Kazatel.