Záchranáři si během dvoudenního cvičení sáhli na dno svých sil…

Cvičení bylo koncipované tak, aby co nejvěrněji odpovídalo krizové situaci. Pro nás nebylo prioritní určení nejlepšího týmu, ale aby si záchranáři uvědomili své slabé stránky a zapracovali na jejich zlepšení.

close Extrémně náročné cvičení v Příbrami: Psovodi zachraňovali osoby zavalené ve štolách. zoom_in Vzhledem k tomu, že se jednalo o mezinárodní setkání, důležitou schopností byla i spolupráce se zahraničními týmy. Pro účastníky jsme připravili modelové situace, se kterými se v praxi mohou setkat. K tomu jsme využili i figuranty, kteří byli namaskovaní a představovali nejvážnější druhy zranění. Hasiči i svědci říkali to, co by říkali ve skutečnosti. Záchranáře jsme tak vystavili extrémním podmínkám, přičemž nevěděli, kdy budou povolaní k akci a vše reálně kopírovalo běžné situace.

Krušné chvíle zažili i při nočním zásahu.
Záchranáři prověřili své schopnosti jak ve dne, tak i během nočního závalu v příbramských štolách. Sdělili jsme jim, že od šesti do dvanácti večer budou mít pohotovost s tím, že během ní mohou očekávat jakoukoliv situaci. Takže ani nemohli spát. Vše za účelem co nejvěrnější simulace skutečnosti.Při hledání nemáte k dispozici žádnou osobní věc, jako tomu bývá například u stopařů, kteří už hledají konkrétního člověka. Jak tedy pes může osobu najít?
close Martin Brandner. zoom_in Pes má velmi obsáhlou čichovou paměť. Ke každému člověku si tak přiřadí nějaký pach. Takže i mezi velkým množstvím lidí je schopen rozeznat pach neznámý, což se využívá právě pro vyhledávání osob zavalených například v sutinách.

Lze trochu přiblížit, jakým způsobem se psi cvičí?
Trénuje se od štěňátka, kdy je třeba pejska seznámit s tím, že bude vyhledávat nejprve figuranta. Nejdřív si pes s figurantem hraje. Figurant mu následně začne odbíhat. Když ho pes najde, dostane odměnu. Kdykoliv při skutečných zásazích ucítí neznámý pach, spojí si to s odměnou či hračkou. Takže pejsek ve skutečnosti nehledá proto, aby zachránil, ale pro odměnu.

"Pejsek ve skutečnosti nehledá proto, aby zachránil, ale pro odměnu." Martin Brander, psovod a instruktor


Jak dlouho takový výcvik trvá?
Zhruba tři čtyři roky.

Je důležité, aby si pes a vodič „sedli"?
Je to jedna z nejdůležitějších věcí. Říká se, že pes a psovod jedno tělo jest. Není možné je rozdělit, musí si „sednout". Pokud by tomu tak nebylo, tak spolupráce bude skřípat. Pes musí vodiči věřit, vodič musí věřit psu.

Co když je pod sutinou zavaleno více lidí?
Je to obtížnější. Pes je najde, ale člověk nemusí vždy signály psa vyhodnotit správně. Proto je jejich souhra tak důležitá. Pes se nemýlí. Člověk ale může psa postavit do situace, kdy ho donutí se zmýlit. Vyvine na něj nátlak.

Psovodi ale museli umět poskytnout i první pomoc…
Jsem toho názoru, že první pomoc se člověk z knížky nenaučí. Je třeba před záchranáře postavit těžce zraněného figuranta. Prověřit jeho schopnosti nejen v klidu, ale za silné stresové zátěže.

close Extrémně náročné cvičení v Příbrami: Psovodi zachraňovali osoby zavalené ve štolách. zoom_in