Blíží se bujaré oslavy konce roku. Jak na to nazíráte jako psychiatr?
Už vánoční svátky představuji možnost se zastavit, odpočinout si a během pracovního volna hledat posvěcení všednosti, které se slavením svátků souvisí. Pro každého z nás je zdrojem slavnosti něco jiného – společenství rodiny, církevní obřady, umělecký zážitek, setkání s přáteli, meditace nebo třeba procházka lesem. Nepovím vašim čtenářům jistě nic objevného, když poukážu na to, že se do našeho slavení svátků vtírá rychlost z všedních dnů. Jako by se hranice mezi naším běžným životním rytmem a slavnostní dobou stíraly, postupně mizely a vytrácely se. I Vánoce chceme „zvládnout rychle". Nedávno jsem slyšel někoho prohlásit: „ať jsou ty svátky hlavně rychle za námi".
 

"Pokud by se spravedlivě přistupovalo ke všem legálním návykovým látkám, muselo by být na každé láhvi s pivem, vínem či pálenkou napsáno: Pití ethanolu může zabíjet, ale napřed zblbne váš mozek do takové míry, že nebudete nakonec vědět, ani jak se jmenujete, ani to, jak se chodí na záchod."


Ten dojem, že Vánoce již nejsou zdrojem krásy a radosti, ale proměnily se v zátěž, která přináší jen další stres, plyne možná právě z toho, že se nedokážeme zpomalit z pracovního rytmu do onoho slavnostního. Namísto slavení slavnosti a posvěcení všedního času pokračujeme v plnění řady úkolů rychlým tempem, na jaké jsme zvyklí z pracovních dnů. Zážitek ze setkání s posvátnem, které ale zůstává pracovnímu rytmu skryto, se pak snažíme – také rychle – něčím nahradit. Nejčastěji popíjením alkoholu. Alkohol se latinsky označoval slovem duch – pro oba tyto pojmy měli Římané stejné slovo: spiritus. A když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že alkohol je skutečně jakousi náhražkou prožitku duchovní slavnosti, v níž se poodhalují skutečná krása a opravdová radost skryté za viditelným světem.

Čeho se vyvarovat?
To záleží na perspektivě, kterou zvolíte. Pokud vnímáte Vánoce jako rodinnou slavnost, pak asi konfliktů a nedorozumění, které mohou kazit slavnostní náladu a setkání lidí v rodinném kruhu. Pokud chápete Vánoce jako křesťanský svátek, pak budete zřejmě vnímat velmi naléhavě potřebu otevřít se a pomáhat lidem v nouzi, kteří prchají před válečným násilím, a budete se snažit vyvarovat setkání s hlupáky, kteří mezi lidmi šíří strach z jinakosti a z budoucnosti. A pokud jste schopni vnímat Vánoce jako kosmickou slavnost každoročního uskutečňování Bytí v pouze jsoucím světě, pak se jistě vyvarujete každého shonu, který nabourává křehký chrám duchovnosti tajemně rostoucí v lidském nitru. Pokud jde o vyvarování se alkoholu, ten samozřejmě ve větším množství boří toto vše: vede ke zbytečným střetům a hádkám, otupuje mozek a činí ho hloupým a v neposlední řadě ničí zárodky živé spirituality v každém z nás.

Jakými stavy si opilý člověk v návalu alkoholických nápojů projde?
Ty stavy všichni dobře známe. V první fázi zlepšuje alkohol náladu, překonává napětí a úzkost. V druhé začíná negativně ovlivňovat výkonové funkce centrální nervové soustavy a v různém stupni je narušuje. V poslední fázi vede ke ztrátě vědomí, která je spojena s otravou alkoholem, protože ethanol, Ilustrační foto.C2H5OH, je silný neurotoxický jed. Důležité je si uvědomit, že čím více člověk tohoto jedu takzvaně snese, tím je pro něho nebezpečnější. U jedince, který vypije více alkoholu, než u něho bylo dříve obvyklé, došlo s největší pravděpodobností již k tzv. zvýšení tolerance. To znamená, že jeho organismus toleruje stále větší dávky alkoholu než dojde k otravě. Buněčná toxicita však zůstává stále stejná. I nepatrné množství alkoholu prokazatelně zničí určité množství buněk v mozku a tedy i paměťových stop, s nimiž je činnost neuronů spojena. A čím větší množství alkoholu vypijeme, tím více neuronů, utvářejících svou funkcí naši osobnost, zanikne. Pokud by se spravedlivě přistupovalo ke všem legálním návykovým látkám, muselo by být na každé láhvi s pivem, vínem či pálenkou napsáno: „Pití ethanolu může zabíjet, ale napřed zblbne váš mozek do takové míry, že nebudete nakonec vědět, ani jak se jmenujete, ani to, jak se chodí na záchod."

Kdy začíná být požívání alkoholu zdravému člověku nebezpečné?
Na to je velice jednoduchá odpověď, která je jediná správná. Ihned po prvním napití – a to platí o úplně prvním napití v životě i o prvním napití během posezení. Je to totiž jako kdyby jste se zeptali, kdy začíná být nebezpečné řídit auto. Prostě okamžitě, jak do něho sednete. K nehodě může dojít kdykoliv. Často samozřejmě na začátku, když nemáte ještě s řízením a s pitím alkoholu dost zkušeností, ale ještě mnohem častěji později, když už si myslíte, že se vám nemůže nic zlého stát, protože „to" přece umíte. Auto i alkohol jsou z medicínského pohledu vražedné zbraně.

Věk mladých lidí, kteří poprvé ochutnají alkohol, se podle statistik stále snižuje. Kdo má na to vliv? Je to zodpovědnost rodičů, kamarádů či médií?
Já bych na první místo společenské odpovědnosti zařadil nás, lékaře. Rodiče, učitelé, média i politici vlastně jen opakují to, co slyší od mnoha kolegů. Že je alkohol v malých množstvích dokonce prospěšný na to či ono. Je to jako kdyby lékař doporučoval na základě svého výzkumu užívání malých dávek heroinu, protože prokazatelně snižuje chuť k jídlu a pomáhá tedy udržet přiměřenou hmotnost. Považuji taková tvrzení za naprosto pitomá a příklad toho, jak i vědec může přijít o zdravý selský rozum. A nejen to. Přísně vzato jde o profesní selhání, které je o to nebezpečnější, oč větší mají lékaři v dnešním světě, zbožňujícím zdraví, autoritu. Je přece mnoho účinnějších a skutečně zdravých postupů, jak pomoci zlepšit naše trávení, jak snížit hladinu cholesterolu nebo jak korigovat náš stresem zvýšený krevní tlak.
 

"Rychlost vzniku závislosti je totiž bohužel geneticky daná. Někdo je v ohrožení rozvoje závislosti velmi brzy, někomu jinému trvá řadu let, než se k závislosti takzvaně propije. Svou genetickou dispozici ale v tomto ohledu neznáme. Takže pití alkoholu je vlastně taková ruská ruleta…"Jak je to s doporučeným množstvím jednotek alkoholu u žen a u mužů?
Ve skutečnosti je možné z lékařského pohledu, a tím navazuji na vaši předchozí otázku, doporučit jediné. A to je nepít vůbec. Jediné zdravé množství alkoholu je žádné! Všechna ostatní množství užívaná tzv. vnitřně, tedy trávicím systémem, jsou pro živý organismus s jakoukoliv nervovou soustavou nebezpečná, protože ethylalkohol, jak jsem již řekl, má vysoký stupeň neurotoxicity a navíc má relativně vysokou návykovost. Je to tedy tvrdá nebezpečná droga! Pokud si z mého povídání zapamatují vaši čtenáři tuto jedinou věc, pak jsme si nepovídali zbytečně.

Kdy by si člověk měl říct dost? A jak odolat svodům v popíjení pokračovat?
Obávám se, že když už se dostane člověk s pitím tak daleko, že musí sám přemlouvat, aby už dál nepil, pak už dávno překročil únosnou míru, za kterou bychom se neměli s pitím alkoholu nikdy dostat, pokud nejsme úplní abstinenti. Souvisí to se zvýšenou tolerancí, o které jsme mluvili před chvílí. Člověk s Psychiatr Martin Konečný.tolerancí, která je u něho nastavená přirozeně, pozná okamžitě, že už má dost a neměl by v pití pokračovat. Lidově tomu říkáme záklopka. Problém se záklopkou je ten, že ji většinou v mládí velmi snadno překonáváme a rychle ji tím také ztrácíme – naučíme se ji necítit. Disciplinovanější pijáci si pak nastavují umělé hranice, i ty jsou lepší než žádné. Ale pokud mám odpovědět na vaši otázku jednoznačně, tak nejlepší je říci si „dost" před každým napitím a v naprosté většině případů toto „dost" poslechnout a vůbec s pitím nezačínat. Pak jsme schopni udržet to, čemu se odborně říká „kontrolované pití". Rychlost vzniku závislosti je totiž bohužel geneticky daná. Někdo je v ohrožení rozvoje závislosti velmi brzy, někomu jinému trvá řadu let, než se k závislosti takzvaně propije. Svou genetickou dispozici ale v tomto ohledu neznáme. Takže pití alkoholu je vlastně taková ruská ruleta…

Jak je to s „vyprošťováky" ? Co v žádném případě nezkoušet?
(smích) Nezlobte se, ale na to se zeptejte někoho jiného. Nechci nic takového doporučovat.
 

"Když se prakticky denně setkáváte v ordinaci s lidmi, kterým alkohol zničil život, vzal jim důstojnost, práci a často i rodinu, dáváte si zkrátka větší pozor. Nejopatrnější řidiči na silnicích jsou určitě traumatologové, kteří denně operují řidiče po závažných dopravních nehodách."Co naopak doporučujete?
To co není vůbec populární. Místo kvaziradosti z pití alkoholu hledat skutečnou radost a opravdový smysl žití. Nepít alkohol vůbec nebo jen naprosto výjimečně: řekněme jednu, maximálně dvě skleničky jednou za měsíc bych považoval za ještě únosné. Raději za dva měsíce. Čím jsou intervaly mezi pitím alkoholu delší, tím lépe. Častější pití i v malých dávkách může u jedinců s nepříznivou genetickou výbavou skončit závislostí. Toto mé tvrzení vychází ze zkušenosti mnoha let práce se závislými lidmi na alkoholu.

Změnil se kvůli vaší práci vztah k alkoholu?
Jeden z kolegů psychiatrů, který se specializuje na práci se závislými, kdysi prohlásil, že má velmi perspektivní zaměstnání. Ale to je spíše černý humor pro odlehčení… Obávám se, že situace je příliš vážná, aby bylo možné žertovat. Češi zaujímají přední místa ve světových statistikách závislosti na alkoholu. Co tedy odpovědět? Když se prakticky denně setkáváte v ordinaci s lidmi, kterým alkohol zničil život, vzal jim důstojnost, práci a často i rodinu, dáváte si zkrátka větší pozor. Nejopatrnější řidiči na silnicích jsou určitě traumatologové, kteří denně operují řidiče po závažných dopravních nehodách. Jejich opatrnosti se myslím nikdo nediví. Když ale někdo promluví o nutné opatrnosti při pití alkoholu, mám dojem, že v Čechách si většina lidí ťuká na čelo. Alkohol je už má ve své moci a pomalu je jako nějaký pavouk táhne do středu své sítě, které říkáme závislost.