Řada farností proto ještě vyčkává, jak bude situace ještě vypadat. Jisté je ale jedno: někde již vznikají pořadníky, kam se lidé mohou zapsat a tak si zajistit na bohoslužbě místo; jinde se přichází k systému „kdo první přijde“. Někde se půlnoční mše odehraji i ryze distančně. Nutno však podotknout, že zatímco si faráři i věřící přáli, aby současná omezení už nepanovala, systém zase tolik nový není; jedná se vlastně o pokračování opatření a řešení z Velikonoc.

„V podstatě jde o formulář o dvaceti místech, kam lidé zapíší svoje jméno a tím jsou přihlášení,“ uvedl farář Jan Primus z Římskokatolické farnosti sv. Jakuba v Příbrami. „Odkaz je dostupný na našich stránkách. Je to na sobotní i nedělní mši, uvidíme, jaká budou nařízení, jestli se to bude týkat i půlnoční a novoroční mše,“ řekl.

Na dotaz, zda s on-line přihlašováním nemají problém někteří senioři odpovídá, že nikoliv. „Máme i nějaký počet míst, kde se přihlašují v kostele přímo na papíře,“ vysvětlil. Podobné řešení funguje na Svaté Hoře. „Na Štědrý dne ráno budou roráty do 20 lidí, pokud jich přijde více, tak se nechává jen přenos ven,“ uvedl farář David Horáček. Odpolední mše od 16 hodin se ale odehraje pouze on-line. Jak uvedl David Horáček, co se týká ale aktuálních nařízeních, vyčkává, zda budou nějaké změny, o kterých se má jednat ve středu 23. prosince.

„Kdyby zůstala kapacita, kterou můžeme obsadit, tak to u nás je 20 osob v bazilice. Zbytek lidí by mohl korzovat po Svaté Hoře a poslouchat přenos, jinak to udělat nemůžeme, do prostoru se více lidí nevejde,“ popsal. „Čekáme na vyjádření a nová nařízení. Stále tu je varianta on-line přenosu,“ vysvětluje farář. Přenos bude i v Příbrami. Počítá se, že půlnoční mše bude on-line, stejně ta na první i druhý svátek vánoční.

Na Svaté Hoře nechystají žádnou formu on-line registrace. Podle slov faráře Davida Horáčka věřící situaci snášejí s pochopením. „Občas se najde někdo, kdo to negativně komentuje, ale většina to bere trpělivě,“ řekl. Sám by si ještě před rokem nedokázal představit, že bude slou-žit mši v prázdném kostele.

„Nejde tak o ta opatření, celkem je chápeme a jako věřící bychom měli jít v disciplinovanosti vzorem. Vadí nám ale spíše ta nekoncepčnost, co platí v pondělí, neplatí v úterý. Spíše jde o chaotičnost a s tím související nutnost neustále měnit program bohoslužeb,“ dodal příbramský farář Jan Primus.

Koronavirus a mše svaté v době Vánoc
- vznikají pořadníky, kam se lidé mohou přihlásit a zarezervovat si místo v kostele
- pro věřící bude k dispozici i přenos zvuku do vnějších prostor
- počítá se s on-line přenosem mše svaté
- někde bude například půlnoční mše pouze on-line
- faráři často čekají, zda se ve středu nezpřísní koronavirová opatření