„Věra Smolová každoročně nad rámec svých pracovních povinností připravuje tematické výstavy, několikrát za rok nabízí veřejnosti odborné přednášky, k aktuálním tématům a výročím pravidelně publikuje v regionálním tisku. To, že je pro ni její práce zároveň koníčkem, dokazuje také nová kniha Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. Této knize věnovala svůj volný čas po dobu několika let. Řád srdce

Všemi těmito aktivitami dokázala neuvěřitelným způsobem rozšířit počet zájemců o regionální historii a přiblížit ji poutavým a často zábavným způsobem všem věkovým kategoriím. Když za ní přicházejí lidé pro radu, dokáže je trpělivě vyslechnout a jasně ve všech souvislostech problematiku vysvětlit," popisují kolegové a přátelé důvody pro nominaci Věry Smolové na Řád srdce. Podle nich stačí k nominaci několik slov: činorodost, laskavost, obětavost a ochota pomoci, vstřícné jednání a vlídný úsměv.

Věra Smolová se považuje za velkého patriota, proto se odhodlala podělit se o své poznatky s ostatními. „Vždycky jsem Příbram a celý zdejší region měla ráda. Bývalá ředitelka archivu paní magistra Šárová mě podporovala ve snahách zajímavým způsobem přiblížit lidem historii města. V archivu vznikl kolektiv kreativních lidí (jednotlivec by to určitě nezvládl) a každý v tom soukolí máme určité úkoly. Navíc máme rádi lidi, jsme veselí. V první řadě jsme samozřejmě státní instituce, která veřejnosti musí poskytovat služby odborného rázu. Chodí k nám lidé s nejrůznějšími, i závažnými problémy, které jim můžeme pomoct vyřešit tím, že s největší pečlivostí vyhledáme různé dokumenty. Jsme rádi, když nám říkají, že se od známých dozvěděli, že v archivu jsou vstřícní úředníci," usmívá se Věra Smolová, jejíž životní strategií je optimismus.

Protože díky své práci zná Věra Smolová dobře sociální prostředí České republiky potažmo okresu Příbram, je ráda, že archiv může pořádat besedy a přednášky pro veřejnost zdarma.

„Lidé především střední a starší generace u nás při těchto akcích prožívají špičkové zážitky, a hlavně jsou pro ně dostupné," považuje za velmi důležité ředitelka příbramského archivu.

Věra Smolová se podílí také na řadě regionálních publikací. Jak to všechno dohromady zvládá?

„Je to tím, že už mám velké děti a ještě nemám vnoučata. Často pracuji po večerech a o víkendu. Spisování v pracovní době nemůžu pochopitelně stihnout. Je to ale moje hobby a těší mě přinášet potěšení a radost i ostatním lidem," míní Věra Smolová.