Po kulturním programu, v němž vystoupili žáci Základní umělecké školy Sedlčany a smíšený pěvecký sbor Záboj a před tím, než pódium obsadili muzikanti Blue Orchestra, nastala chvíle napětí.

Tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánka Barešová jí záměrně prodlužovala. Nejdřív avizovala, že vítěznou barvou je fialová a že zatím sama neví, zda ji měla Pekárna Křepenice, Pekařství Bejšovec ze Sedlčan, Pavel Hejhal z Počepic, místní Cukrárna Janský nebo Cukrárna a pekárna Jany Boštíkové. I když rozdíly mezi hlasy byly dost těsné, zvítězit mohl jen jeden. Certifikát a vařečku, kterou vyřezal Václav Křížek z Křepenic, si odnesla Anna Janská.

těpánka Barešová se s výrobci domluvila, že příští rok budou soutěžit o nejlepší vanilkový rohlíček. „Ty já mám osobně moc ráda," usmála se. Ještě více než ona se usmíval Václav Fabián ze Sedlčan, jehož hlasovací lístek byl vylosován a odnesl si přímo z farmářských trhů vánoční dárek v podobě tabletu. Marie Břeňová