„Pan Hejduk je jmenován na dobu 2 měsíců, což je doba potřebná k tomu, aby odborná agentura měla dostatek času vybrat definitivního ředitele. Tato agentura se v minulosti již jednou osvědčila, a to dobře zvládnutým výběrovým řízením na ředitele Městských lesů Příbram," uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

JUDr. Antonín Hejduk (1944) splňuje kvalifikační předpoklady na pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/206 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2002 až 2009 vedl odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram, v letech 2009 až 2012 byl vedoucím úseku administrativně správních činností a sociálních služeb Centra Rožmitál pod Třemšínem a v letech 2012 - 2015 byl ředitelem Domova seniorů "Maják" Příbram.

Pavlína Svobodová
tisková mluvčí města