Zahraniční komise má sedm členů. Předsedat jí bude Michal Gerčák a dalšími členy jsou Josef Šašek, Tomáš Mosler, František Caithaml, Simona Luftová, Jakub Svoboda a Tomáš Trávníček. V letošním roce Příbram slaví pětadvacetiletou spolupráci s německým městem Freiberg, takže komise zcela určitě bude mít na čem pracovat.

Na návrh opoziční zastupitelky z TOP 09 Jany Valterové, který podala na lednovém zasedání zastupitelstva, došlo také k navýšení členů u ostatních komisí. „Mimo vytvoření nové komise, coby svého poradního orgánu, rada města rozhodla také o změnách v komisích stávajících. Komise kulturní, letopisecká a památková byla rozšířena,“ konstatovala tisková mluvčí města Eva Švehlová. U kulturní se z původní sedmičlenné stala komisí devítičlennou a novými členy jsou Jiří Paul a Antonín Schejbal.

Více členů bude mít také komise pro mládež, tělovýchovu a sport. U ní došlo k navýšení z devíti na třináct členů. Novým členy komise jsou: Petr Janota, Jan Hadraba, Radek Eliáš a Milan Vančát.

Komise Smart city byla rozšířena o dva členy. Novými jmény ve třináctičlenné komisi jsou Filip Ondřejek a Filip Boháč. O dva členy byla navýšena také komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě. Tam devítičlenný tým doplnili Martin Lukeš a Václav Černý.

„Výše uvedené komise byly rozšiřovány, v komisi pro realizaci majetku města došlo ke změně ve vedení. Původní předseda Martin Buršík se členství v komisi vzdává, s ohledem na to, že coby místostarosta může jednání komise pravidelně navštěvovat, a na jeho postu jej nahradil Petr Pintner,“ doplnila tisková mluvčí.

Většina komisí už má za sebou i první zasedání, ovšem předsedové některých naplánovali setkání na termíny v týdnu od 11. do 15. března, kdy jsou na Příbramsku jarní prázdniny a s tím mají někteří členové problém, neboť mají s rodinami naplánovanou dovolenou.