V současné době byl zadán požadavek na zpracování statistiky a podle výsledků bude zadáno zpracování projektové dokumentace. Na jejím základě budou odeslány na dopravní inspektorát Policie ČR a Krajský úřad příslušné žádosti o umístění tohoto zařízení.

„Do doby, než bude tento úsekový radar zprovozněn, má město v úmyslu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Rožmitálské ulici umístit alespoň informační panel pro měření rychlosti vozidel," uzavřela mluvčí. Cena radaru je podle mluvčí radnice Pavlíny Svobodové více než milion korun.

„Městská policie tam měřit nesmí, tudíž je to zatím jen 
v rukách policie státní. Na to, zda zde budou policisté měřit rychlost vozidel častěji, nemáme vliv. Byl bych rád, kdyby se radar podařilo instalovat ještě v tomto roce," řekl včera Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.

Provoz by se měl zklidnit 
i po výstavbě Jihovýchodního obchvatu. Jeho dokončení je ale otázkou několika let.