Z jeho soukromých prostředků vzniklo sportovní a dopravní hřiště a též park s názvem Drama věků. Tímto projektem prý chtěl vytvořit nejenom prostor pro aktivní fyzický odpočinek, ale především nasměrovat lidi v dnešní uspěchané společnosti k hodnotám, které nás přesahují. „Dvanáct zastavení, to je dvanáct míst, která poskytují příležitost k zamyšlení," říká Passer. Setkání s Radimem Passerem je vždy výjimečné. Vyzařuje z něj nesmírný klid, k rysům jeho povahy patří mimo jiné upřímnost, se kterou dokáže hovořit i o tom, jaký býval neznaboh. Rozhovory neposkytuje často, ale na druhé straně na sebe prozrazuje z osobního života hodně. Svůj soukromý život popisuje v biografických knihách, kde přibližuje moment, kdy si uvědomil, že luxusní auta, pracovní peníze, střídání žen a další atributy bohatství mohou sice člověku přinášet pocit spokojenosti, ale ne skutečné štěstí. To dokonale nalezl ve své víře a ve své rodině.

Začátkem loňského roku se nám svěřil v rozhovoru, že byl přítomen u porodu. „Fyzicky jsem své ženě pomoci nemohl, ale věřím, že psychická pomoc byla vítaná," řekl tenkrát.

Radim Passer pro čtenáře Příbramského deníku v době adventu zodpověděl několik otázek. Nejprve jsme se zeptali na jeho syna Samuela. 

Letošní Vánoce si asi váš nejmladší potomek pěkně užije a vy s ním. Máte už představu, jak a kde strávíte 24. prosince?

Doma v rodinném kruhu. Věřím, že i náš nejmladší ´chlap´ bude s radostí vnímat tyto pokojné rodinné svátky.

Hovořili jsme o tom, že jste velký propagátor zdravé výživy. Bude v tomto duchu sestaveno i sváteční menu?

Určitě, i vánoční jídlo může být chutné a zdravé.

Peče manželka vánoční cukroví? Pomáháte jí?

Ano. Máme rozdělené úlohy. Manželka peče, já konzumuji. Takže se hezky doplňujeme.

Strávil jste někdy Vánoce v subtropech? Jak na ně vzpomínáte?

Ne, ale jednou v tropech. Byla to příjemná změna, kterou bych ale neopakoval každý rok.

Z čeho jste měl v letošním roce největší radost?

Jsem Pánu Bohu vděčný za celý tento rok, za každý jednotlivý den. Potěšily mne výsledky v práci. Naplňuje mne rodinný život a největší radost jsem měl v průběhu podzimních 26 biblických přednášek u nás na BB Centru v Praze. V jejich průběhu jsem směl být svědkem mnoha zázraků, kdy můj milující Bůh měnil k lepšímu životy lidí doslova před mýma očima. Hloubka jeho lásky překonává všechny naše představy.

Co vás letos hodně pobavilo?

Určitě výrok současného papeže o tom, že Bůh není přeci kouzelník s hůlkou, aby mohl stvořit veškerý život na naší zemi za šest skutečných dní. Papež navíc sdělil, že teorie evoluce není v rozporu s Božím plánem stvoření. To má podobnou logiku, jako kdyby někdo prohlásil, že ve stejný okamžik mohu současně odbočit doprava i doleva. To, že Bůh stvořil veškerý život na naší zemi za šest skutečných dnů, a sedmého dne si odpočinul, zapsal ostatně on samotný svým vlastním prstem do kamenných desek desatera. Každý, kdo chce, se o tom může kdykoliv přesvědčit. Máme svobodnou vůli k tomu, abychom věřili buď jemu nebo ´vševědoucímu´ člověku."

Plánujete v dohledné době na Sedlčansku další kulturní nebo investiční počin?

O některých věcech uvažuji. Zatím však nedozrála doba. Marie Břeňová