„Jedná se o dávky v hmotné nouzi. Trend zůstal stejný. Doplatek na bydlení bude přiznán, respektive radní jej doporučí pouze u těch lidí, kteří jsou občané města. Je to ale jen jeden z předpokladů a není ještě dostačující," sdělil minulý týden příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Kdo není občanem města, nebude mít na tento druh pomoci nárok. Žádostí o příspěvek jsou podle radních stovky a ke každé žádosti se vyjadřuje sociální odbor.

„Desítky žádostí byly automaticky zamítnuty, respektive byly limitovány na dobu tří měsíců, přičemž lhůta v tuto dobu uplyne," dodal starosta.

Zvýšení žádostí o trvalé bydliště v okresním městě zatím ale radní nezaznamenali.

„Jsme svědky typicky českého legislativního bince. Nevím, jak bych to řekl kulantněji. Ze začátku léta to vypadalo, že se města budou muset vyjadřovat zejména k dávkám pro ubytovny. Z toho vyplynuly i obavy z toho, že by lidé bez přístřeší pak začali přesídlovat. Situace se ale během roku poněkud změnila a může se ještě změnit. Úřad práce nakonec může dávky vydat i přes záporné stanovisko města," uzavřel radní a ekonom Václav Dvořák.