Do nově vzniklého centra přitom spadá azylový dům, městské jesle, rehabilitační stacionář 
i záchytná stanice, dále nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, poradna, pečovatelská služba a domov důchodců.

Na vzniku centra se od loňského jara podílelo nové vedení společně s Dušanem Strakulou. Od září vedla centrum sociálních a zdravotních služeb Jitka Šperková, přičemž do této funkce ji vedení města jmenovala do 29. února. Dušan Strakula zůstal v centru na pozici manažera kvality a řízení služeb. Není vyloučené, že o post ředitele by se mohl ucházet i Strakula.

Na vzniku centra se od loňského jara podílelo nové vedení společně s Dušanem Strakulou.

Centrum

- Od září vedla centrum sociálních a zdravotních služeb Jitka Šperková, přičemž do této funkce ji vedení města jmenovala do 29. února.

- Jitka Šperková odešla z vedení centra v prosinci

- Od prosince do 31. ledna vede centrum Dušan StrakulaOdchod ředitelky Šperkové
„Od začátku svého působení 
v Centru jsem se, mimo jiné, věnovala možnostem, jak zkvalitnit sociální i zdravotní péči o klienta, jak nejúčinněji informovat naše občany o tom, jak jim můžeme pomoci a jak zajistit další financování služeb. Za poslední měsíc jsme finalizovali tři žádosti o dotace na všechny sociální služby jak z prostředků Středočeského kraje, tak z prostředků Evropského sociálního fondu. Tyto dotace by měly městskému rozpočtu uspořit nemalé finance. V této pracovně vypjaté situaci jsem také mohla objektivně a nestraně zhodnotit přínos našich zaměstnanců pro organizaci," uvedla koncem roku Šperková.

Zpočátku prý cítila podporu vedení města, která však náhle ochladla, když personální záležitosti chtěla řešit sama podle svých zkušeností.

„Dospěla jsem sama i k závěru, že pan Strakula, bývalý, dnes již současný ředitel Centra, nemá předpoklady ani pro zastávání funkce manažera kvality a řízení služeb, a proto jsem se rozhodla ukončit s ním pracovní poměr ve zkušební době. Následně jsem byla odvolána 
a pan Strakula se náhle vrátil ze své měsíční pracovní neschopnosti, aby mou pozici převzal. Odvolána jsem byla 
s odůvodněním, že tři moje kolegyně z celkového počtu zhruba 160 zaměstnanců nesouhlasí s mými kroky," vysvětlila před několika týdny svůj odchod Šperková.

Podle starosty Jindřicha Vařeky ale neschopnost rozdělit kompetence svědčí o tom, že se Jitka Šperková projevila jako osoba bez elementárních manažerských schopností, které jsou základním předpokladem výkonu takto významné funkce.