Radní se proto obrátili na odborníky, kteří vypracovali několik posudků. Kritika nedostatečné velikosti vpustí a jejich umístění se tak podle výsledků ukázala jako ne
oprávněná.

Další šetření se týkala projektové dokumentace a provedení prací. Z první zprávy vyplynulo, že dokumentace byla vyhotovena v souladu 
s normami a je v pořádku. 
Z druhé, že až na jistá drobná pochybení byly práce provedeny v souladu s dokumentací. Hasiči také prolili ulici barevnou vodou, aby zjistili, kudy se voda dostává pod vozovku. Do žádného domu ale prý neprosákla.

„Z expertíz vyplývá, že voda do sklepů zatéká proto, že majitelé nemají sklepy izolované. Nicméně jsme se dohodli, že u třech domů, které byly poškozeny i ze statického hlediska, necháme na náklady města vypracovat ještě další posudky, zda poškození nezpůsobila stavební činnost." Jindřich Vařeka, starosta okresního města 

Mariánská ulice byla opravena za bývalého vedení radnice. Už tehdy ale oprava vyvolávala vášnivé diskuze, obzvlášť kvůli změně povrchu. Místo dlažebních kostek použila firma Strabag asfalt.

Zastánci dlažebních kostek argumentovali tím, že 
k historii místa se hodí více. 
Z praktického hlediska je pro kostky plus i odvod vody od neizolovaných domů.
Práce skončily vzhledem 
k několikaměsíčnímu zpoždění až v polovině roku 2013. Zároveň se stavba také prodražila. Původní cena projektu byla necelých 12,5 milionu korun a navýšila se na 13 milionů.