„Tím, že nájemné klesne z 3,8 milionu korun na 2,8 milionu korun, udrží teplárenská společnost cenu tepla za rok 2015 tak, aby vyrobený gigaloule nepřevýšil 700 korun. Pokud bychom takovéto opatření neudělali, zaplatil by konečný spotřebitel za tuto jednotku 730 korun," uvedl místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Vysvětlil, že tento vstřícný krok je možné udělat vzhledem k tomu, že příští rok doplatí radnice vysoký úvěr, který splácela za rekonstrukci topných kanálů.

„Příští rok a další léta můžeme nájemné teplárenské společnosti snížit ještě výrazněji," avizoval místostarosta. Podle předběžných propočtů by tak v roce 2016 vycházel vyrobený gigajoule na 650 korun. Radnice a Městská teplárenská společnost však chtějí teplo vyrábět efektivněji a připravují společně koncepční řešení, které projedná městská rada 6. ledna.

„Na prvním lednovém jednání bychom chtěli již o úsporných opatření rozhodnout. Na jednom centrálním zdroji počítáme s vybudováním kogenerační jednotky, která by přinesla první výsledky v roce 2017, protože přibližně rok si vyžádá vlastní realizace tohoto projektu. Stále uvažujeme, že v jedné kotelně bychom spalovali biomasu. Mám ale obavy, že v současné době na tuto variantu není vhodná doba, protože v okolí je pět nebo šest bioplynek, a ´nakrmit´ je je dost náročné," přidal vlastní komentář místostarosta.

„Určitě ale chceme jít cestou menších kotlů. Místo jednoho zbytečně předimenzovaného se nabízí využít několik kotlů malých. Tak to funguje například v naší budově, kde je také knihovna. V létě se vyhřívá voda jedním z nich a podle venkovní teploty se přidává druhý nebo i třetí kotel, a tím se výrazně snižuje cena tepla," vysvětlil s tím, že se přímo nabízí tímto způsobem vytápět lokalitu sídliště za nemocnicí. „Pro tento záměr by se dal využít i prostor výměníkové stanice, která se tam nachází," sdělil. „Cílem dvou tří let je cenu vrátit ze 700 korun za gigajoule minimálně o sto korun níž – samozřejmě při stávajících cenách plynu," dodal místostarosta Hölzel. Marie Břeňová