Koncepce cyklistické dopravy ve městě má v první řadě za úkol definovat moderní opatření vedoucí k podpoře tohoto stylu dopravy. V první fázi tvorby koncepce nepůjde o výstavbu kilometrů cyklistických stezek, ale především o návrhy konkrétních cílů a záměrů.

„Cílem koncepce je především vytvoření vhodných a bezpečných podmínek pro jízdu na kole ve městě, například zlepšení podmínek parkování kol nebo zklidňování dopravy ve městě. Klíčovou snahou bude postupné zvýšení podílu cyklistů v dopravě,“ uvádí koordinátorka projektu Zuzana Kučerová.

Pro lepší spolupráci na tvorbě koncepce město vydalo dotazník, ve kterém mohou občané odpovědět na pár zásadních otázek. „Odpovědi z tohoto dotazníku jsou pro nás zásadními pro zpracování celého materiálu,“ dodává Zuzana Kučerová.

Na dotazník, který vyšel v květnovém čísle Kahanu, můžete odpovídat do konce měsíce května. Dotazníky jsou k dispozici také v Infocentru v Zámečku nebo v příbramském aquaparku. Na těchto místech můžete vyplněné dotazníky zároveň odevzdávat. Jeho online variantu najdete ZDE.

Následovat by mělo navržení samotných cyklotras. „Jde o to si říci, odkud kam jednotlivé trasy povedou. Zda půjde jen o jednotlivé pruhy, nebo to budou oddělené a vyasfaltované cyklostezky. Zda po nich budou moci chodit chodci, nebo se to úplně oddělí a podobně,“ přiblížil další postup místostarosta Martin Buršík.