Ze sedlčanské radnice odešlo na Ministerstvo financí ČR upozornění, že ve městě stále funguje sedm míst, kde je provozováno kolem padesáti hracích přístrojů. Místostarosta Hölzel připomněl, že jde o hrací automaty, které nepovoluje město, ale právě ministerstvo.

„Naše možnosti k provozu hracích přístrojů jsou vyčerpané. Městská policie ani náš živnostenský úřad nemají oprávnění kontrolovat provozovny, kde jsou přístroje povolovány ministerstvem. Strážníci si udělali jen obhlídku celé situace," konstatoval. „V dopise sdělujeme ministerstvu financí, že je porušována vyhláška města Sedlčany o úplném zákazu provozování hracích přístrojů. Ministerstvo je povinno ve správním řízení vydaná povolení ukončit. Dosud tak, bohužel, neučinilo a pokud ano, jsou přístroje provozovány takzvaně na černo," sdělil místostarosta.

„Nám na tom vadí mimo jiné to, že jakmile nesplní radnice nějaký úkol vůči státu například tím, že se pozdrží zaslání nepodstatného statistického údaje, následují okamžitě sankce. Nikoho nezajímají žádné důvody. Na druhé straně vidíme, jak je stát ve své kontrolní činnosti laxní," myslí si místostarosta. Marie Břeňová