Radní schválili, že od ledna letošního roku platba spojená s úhradou přímých nákladů služeb bude nově účtována 500 korun, ale na každou osobu. Plátcem je uživatel přístřeší, který má s radnicí uzavřenou smlouvu, ale poplatníkem jsou všechny osoby blízké po dovršení osmnácti let. Správcem „přístřeší" je Městská teplárenská společnost, která má dohlédnout na řádné platby.

Ke změně podmínek místostarosta Miroslav Hölzel poznamenal, že se nejedná o přístřeší v tom smyslu, o kterém hovoří zákon.
„Nejde o holobyt, protože tam mají dost luxusní podmínky, k dispozici je jim teplo a teplá voda," upřesnil místostarosta. Praxe prý ale ukázala, že pokud jeden člověk takové přístřeší získal, nastěhovalo se k němu hned několik dalších osob a to by měl nový předpis řešit a uživatel přístřeší respektovat.

„Mělo by jít o ubytování dočasné, ale smlouvy prodlužujeme, protože tito lidé nemají kam jít. Obec se má v rámci možností o bezdomovce postarat. Na druhé straně chceme, aby všechny osoby, které služby využívají, řádně platily," dodal s tím, že jde asi o deset lidí a mají trvalé bydliště v Sedlčanech. (mb)