V článku je autorem tlumočen názor předsedkyně osadního výboru Orlov Olgy Vohradské, která kritizuje vývoj projektu Čistá Litavka. Zmíněný projekt má na starosti místostarosta Příbrami Ing. Petr Kareš. Autor článku podepsaný zkratkou (ml) místostarostovi Karešovi vůbec nedal prostor k vyjádření. Místo toho, aby nechal hovořit kompetentní osoby, které na projektu pracují, téměř v polovině článku dal příležitost ke komentáři bývalému starostovi Příbrami Ing. Ivanu Fuksovi.

Proti tomuto způsobu informování občanů v Příbramském deníku se ostře ohrazuji. Předpokládám, že autorem uvedeného článku je Martin Lukeš. Není to bohužel poprvé, kdy tento redaktor Příbramského deníku informuje veřejnost zcela jednostranně a tendenčně. I tentokrát dává zcela účelově prostor k vyjádřením jen představitelům opoziční ODS.

Mám zájem na tom, aby veřejnost dostávala z příbramské radnice co nejvíce informací. K řešení problémů přistupujeme ve vedení města naprosto transparentně. Naším cílem je co nejlépe pracovat ve prospěch svých spoluobčanů. Projekt Čistá Litavka se s příchodem nového vedení na radnici rozhodně nezastavil. Ochrana a zlepšení životního prostředí je jedním z hlavních priorit programu, který koalice v čele města Příbrami plní.