Místostarostka Alena Ženíšková si od tohoto kroku slibuje i možnost dosáhnout na dotace, snazší administrativu a sjednocení. Jde prý také o to, aby centrum bylo co nejvíce soběstačné a snížilo rozpočet města. Hledání dotačních titulů bude mít na starosti manažer sociální sféry.
Ve zřízení centra ale nejsou zastupitelé jednotní. Petr Kareš na posledním zasedání upozornil na to, aby zřízení centra nezlikvidovalo instituce, které se sociálním službám věnují.

Podle starosty Jindřicha Vařeky ale zatím k žádné změně vůči jiným organizacím nedochází. „Jen si otevíráme vrátka. Co když nové vedení charity nedokáže sehnat peníze a omezí situaci? Co budeme dělat? Máme na to řešení? No nemáme. Momentálně jenom věc přeskupujeme. Schvalujeme zatím jen záměr," argumentoval Vařeka.

Vyjádření starosty ale pobouřilo ředitele příbramské Charity Jiřího Kalu. Ten je toho názoru, že křesťanská charitní aktivita musí být nezávislá na politických stranách a ideologiích.

I díky tomuto přesvědčení je Kala i celý pracovní tým rozčarovaný z výroku starosty Příbrami Jindřicha Vařeky. Ten při jednání zastupitelstva prohlásil, že nově plánované městské centrum zdravotních a sociálních služeb, které by měla zaštiťovat bývalá ředitelka Farní charity a nynější místostarostka Alena Ženíšková, musí být v případě krachu charity schopno tuto organizaci suplovat.

„Obhájili jsme titul standardu kvality námi poskytovaných služeb, pokračujeme v dalším vzdělávání našich zaměstnanců, naskytují se možnosti změny sídla, které by bylo pro naše klienty komfortnější a dostupnější. Navazujeme nová přátelství s nejrůznějšími organizacemi, o kterých budeme obyvatele Příbrami pravidelně informovat. Jsme tu totiž nejen pro seniory, nemohoucí, ale i pro sociálně slabé rodiny a rodiny, které se dostaly do obtížných životních situací," zdůraznil ředitel.

Zastupitelé se zatím dohodli na tom, že záměr projednají nejen za přítomnosti zainteresovaných osob, ale i veřejnosti.