„Když jsme přemýšleli o náplni akce, tak jsme si uvědomili, že velké množství rodin má ve svém středu někoho, kdo má omezenou pohyblivost. A pomoci mu při pohybu na lůžku, při posazení nebo chůzi je na těch nejbližších. Když domácí pečovatelé nepřistupují k péči správně, tak si sami ublíží. Chtěli jsme jim proto ukázat, jaké triky nebo pomůcky lze použít, a tím jejich práci zkvalitnit," sdělil ředitel.

Kvitoval, že zájem návštěvníků byl rozdělen mezi všechna stanoviště, kterými mohli procházet. Využívali konzultace u primářky rehabilitačního oddělení Jany Benetinové, s masérem Tomášem Caltou nebo s několika fyzioterapeutkami absolvovali krátkou instruktáž o pohybovém ústrojí, o správném držení a stabilitě těla nebo o chůzi. „Novinkou používanou v naší nemocnici je moderní metoda tejpování. Tejpování k nám přišlo se sportovní medicíny. Při přenosech z atletiky nebo z tenisu můžeme vidět mnoho vrcholových sportovců, kteří mají oblepené klouby a svaly. Tejp je vlastně speciální náplast, která se přiloží na svalový úpon. Má dva základní účinky – limituje pohyb poškozeného místa a současně přilepením zvyšuje jeho prokrvení, a tak urychluje hojení. Naopak způsobem používaným snad od středověku je v nějaké formě bankování, které ulevuje od bolesti," poznamenal ředitel Vanžura. „Baňky, v nichž je vákuum, způsobují intenzivní prokrvení svalu nebo jiné bolavé oblasti kůže a urychlují hojení," sdělil k další prezentované metodě na Dni zdraví. „Baňkování prožívá renezanci, protože je to nenásilná metoda, velmi efektivní, která klienta nijak nezatíží," dodal.

Na otázku, zda sám vyzkoušel nějaké stanoviště, zareagoval ředitel s úsměvěm: „Já už jsem služby našeho rehabilitačního oddělení dostatečně využil, protože mě chronicky bolí záda. Když se můj stav zhoršil, absolvoval jsem fyzikální metody, ať to byla elektroterapie nebo nahřívání pomocí rašelinových zábalů. Obojí mohu z vlastní zkušenosti doporučit."

Nepopírá, že oddělení rehabilitace má také jednu bolest – vzhled a špatný přístup pro imobilní pacienty. Ale přece jen se blýská na časy: „Vedení radnice nechalo vyměnit okna a budovu zatepluje. Bohužel se ale nepodařilo z technických důvodů vyřešit bezbariérový přístup. To je úkol ještě na příští roky. Máme příslib radnice, že budeme společně hledat řešení." Potvrdil, že pokud nastane mimořádný případ, musí v současné době pacienta vynést na potřebné ošetření silní chlapi – zřízenci. „Pokud se pacient předem ohlásí, tak na něj počkají a na vozíku ho těch pár schodů vynesou."
Ředitel Vanžura uvedl, že Den zdraví byl letos poslední osvětovou akcí pro veřejnost. Připomněl, že v květnu pořádala Mediterra – Sedlčany sympozium pro zdravotníky. „Protože se snažíme neustále zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců, uspořádáme pro ně na podzim semináře. Témata bývají různá – například je školení zaměřeno na srdečně-cévní resuscitaci, na dodržování hygienických předpisů, na vedení zdravotnické dokumentace, na novinky v ošetřování ran," sdělil. Marie Břeňová