„Jedná se především o přezdívky. Protože žádosti procházejí správním řízením, nebudu v názvech konkrétní," nechce porušit úřední etiketu vedoucí příbramského dopravního úřadu Jan Novák.

Od ledna letošního roku mají motoristé možnost pořídit si státní poznávací značku dle svého přání. Žádný masivní zájem se však podle Jana Nováka nekonal a do dnešního dne úřad registruje necelých dvacet žádostí, kterým bez jakýchkoliv problémů vyhověl.

Co musí nebo nesmí značka na přání obsahovat? Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky) s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W. Uvedená písmena jsou totiž při pohledu z větší vzdálenosti snadno zaměnitelná. Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být složena pouze 
z písmen. Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují 
k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči vybrané skupině obyvatel. Značka také nesmí obsahovat speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě jako PČR, HZS, MDCR apod.). „Úřady také obdržely doporučující instrukce a obecná kritéria, podle kterých budou při schvalování navrhovaných znění značek postupovat. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání," připomíná šéf dopravního úřadu.

V případě automobilu je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky a v případě mopedu se jedná o 5 znaků.
Poplatek je 5 000 korun za jednu tabulku, tzn. 10 000 korun za dvě registrační značky pro osobní automobil. „Značku na přání žadateli vydáme nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy zaplatí stanovený správní poplatek," říká Jan Novák 
s tím, že není problém následně přejít ke klasické značce.

„Dopravní úřad k vozidlu, na němž jsou umístěny značky na přání, klasické registrační značky samozřejmě přidělí, ale až po odevzdání značek na přání. Je zde však i možnost stávající značky na přání převést na jiné vozidlo ve vlastnictví žadatele. Osobně si ale situaci, kdy za značky na přání zaplatím 10 tisíc a následně budu chtít značky klasické, dovedu jen těžko představit. Jediným důvodem snad může být skutečnost, že majitel značek na přání dojde po určité době k závěru, že je jeho vozidlo v provozu snadno identifikovatelné a původní „výsada" je v praktickém životě řidiče v podstatě kontraproduktivní," připouští možnost problémů Jan Novák.