Poplatek bude podle sazebníku, který stanovuje ceny výrobků, prací a služeb pro technické služby.

Schvalování místa, kam se reklamy mohou vylepit, je na technických službách. Pod ně spadá i provoz autobusového nádraží. Jelikož na projekt vybudování autobusového nádraží byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a tento projekt se nyní nachází v takzvaném období udržitelnosti, je prý nutné sledovat veškeré příjmy a výdaje z provozu projektu. Mezi ně patří i příjmy z reklamy.

„Konzultovali jsme možnost umístění reklamy na autobusové nádraží s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který je poskytovatelem dotace. Podle něj je umístění reklam možné, když příjem z nich bude vykazován v rámci monitorovacích zpráv,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.