Staré střechy, rozbité balkony, problémové výtahy, ale i nevzhledné dvory, poničené zastávky a děravé chodníky kazí dojem z březohorského sídliště jeho obyvatelům i všem návštěvníkům. Částečným řešením je pro vlastníky bytových domů na sídlišti i pro město samotné možnost zapojení do Integrovaného operačního programu (IOP) pro období mezi lety 2009 až 2013, díky němuž je možné čerpat dotace z peněžních fondů Evropské unie na revitalizace veřejných prostranství a regeneraci bytových domů.
„Přihlásilo se nám asi 70 společenství vlastníků jednotek se svými projektovými záměry na opravy bytových domů. Většinou se jedná o rekonstrukci střechy, novou fasádu či výměnu oken. Město se k plánu připojí s projekty na rekultivaci veřejné zeleně, opravy parkovišť či budování dětských hřišť,“ uvedla Jaroslava Poláková z příbramského odboru dotací a investiční výstavby.
Pro získání podpory z IOP musí mít město Příbram do konce roku zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města, který zahrnuje projektové záměry jak radnice na úpravu veřejných prostranství, tak i samotných sdružení vlastníků bytových domů na rekonstrukce objektů.
V současnosti jsou již všechny žádosti uzavřeny a jsou v plném proudu přípravy na odevzdání plánu k posouzení.
„Se souhrnem všech návrhů bude nejdříve Příbram soutěžit i s dalšími vybranými městy na ministerstvu pro místní rozvoj, a pokud uspěje, bude se druhá část výběrového řízení týkat žadatelů, kteří podali dílčí projekty. Výsledky první části soutěže by se měla veřejnost dozvědět na začátku jara příštího roku, od dubna by se pak mohly rozběhnout vlastní projekty,“ řekla Jaroslava Poláková.