Celá příprava revitalizace se vleče už několik let. Architektonickou studii z roku 2008 neschválil vlastník komunikace, kterým je Středočeský kraj. Se studií nesouhlasila ani ani Policie ČR. Bylo nutné zadat zpracování nových projektů, které by byly pro všechny zúčastněné subjekty přijatelné.

Byla uzavřena smlouva se Středočeským krajem, který má opravit celou průjezdnou komunikaci v jeho vlastnictví, v délce od dobříšského zámku až ke konci Dobříše. Realizace této fáze revitalizace náměstí by měla začít v roce 2019. „My se s využitím dotací postaráme o opravu chodníků, osvětlení, mobiliář a další," říká starosta Dobříše Stanislav Vacek.

Vacek dále popsal, jaký bude další vývoj revitalizace Mírového náměstí: „Všimli jste si, že práce finišují, teď se vlastně koná poslední etapa na Komenského náměstí, a zbývají, dá se říci, dva překopy přes ulici Pražskou a máme všechny sítě na náměstí vyměněné,“ shrnul současný stav příprav. A jak to bude s opravou dlážděného tankodromu mezi světelnou křižovatkou a zámkem přiblížil dále: „Středočeský kraj má v úmyslu tu průjezdnou komunikaci, za kterou nás neoprávněně občané kritizují, protože není naše, hodlá opravit až v roce 2019.“ Vacek se také zmínil o financování projektu: „ Máme podánu žádost na Státní fond dopravní infrastruktury na dotaci na rekonstrukci chodníků. První etapou byla ulice Pražská, druhou etapu, ta se dokončuje teď a bude následovat Álejka a jižní strana Mírového náměstí. Takže v letošním roce by se měly chodníky opravit.“

Oprava dlažby na části Mírového náměstí byla zahájena v říjnu v úseku od obchodního domu Černé labutě až po hostinec U Bílého lva. Prováděla ji firma, která vyhrála výběrové řízení. Po dobu opravy nebylo možné parkovat na přilehlých parkovacích stáních v severní části náměstí, která byla využita k průjezdu autobusové dopravy.

Nejdůležitější částí příprav byla za přibližně 15 milionu korun obnova vodovodu a kanalizace, která by měla být již téměř dokončena. V loňském roce byly provedeny práce v Pražské ulici, které pracovníci VHS Dobříš postupně prováděli až ke světelné křižovatce a do dalších míst v centru.

„Stávající vodovod a vedení splaškové kanalizace byly vybudovány v první polovině minulého století a jejich stav je nevyhovující,“ informovala o důvodu výměny kanalizace na podzim loňského roku Blanka Marvanová z Vodohospodářské Společnosti Dobříš.

Podle něho největší diskuzi vyvolají autobusové zastávky, které není možno umístit na průjezdné krajské komunikaci. „Ty budou umístěny tam, kde jsou dnes," opírá se starosta o rozpracovanou studii k zastávkám, k nimž se mimo jiné vyjadřuje s podmínkami, které je nutné dodržet, i dopravní policie a samotní dopravci.