Firma, která zakázku vysoutěžila nebyla schopna dílo dokončit a tak se město, prozatím neúspěšně, snaží najít nového dodavatele, který by rekonstrukci dotáhl ke zdárnému konci.

Do prvního kola výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu“ se žádná firma nepřihlásila. Ve druhém kole město oslovilo deset firem, ale nabídku ve lhůtě předložila pouze jedna.

„Tato nabídka o jeden a půl milionu korun přesahovala předpokládanou hodnotu zakázky. Z tohoto důvodu rada města rozhodla o vyhlášení třetího kola výběrového řízení, ve kterém potencionálním firmám prodlužujeme termín realizace,“ uvedl k důvodům zrušení a vypsání nového výběrového řízení starosta Jan Konvalinka (ANO).

Největší překážkou pro zájemce o dokončení celé rekonstrukce klubu je převzetí odpovědnosti za možné závady po původní firmě. Stejný problém město v nedávné době řešilo u stavby objektu občerstvení na Novém rybníku. Zde nakonec dostavba proběhla systémem najímání jednotlivých profesí.

„U dostavby Junior klubu je s ohledem na rozsah potřebných prací zájem, aby dokončení stavby realizovala jedna firma. Věřím, že ve třetím kole výběrového řízení, kdy budou mít firmy možnost pozdějšího termínu zahájení dostavby, se nám podaří najít vhodnou firmu a Junior klub budeme moci v příští sezoně otevřít veřejnosti,“ dodal Konvalinka.

Nicméně opozice se na celou věc dívá o poznání skeptičtěji. Například bývalý místostarosta a zastupitel za TOP 09 Václav Švenda přirovnal peripetie kolem Junior klubu k nekonečnému příběhu. „Dochází k neúměrnému navyšování nákladů, a proto považuji celý projekt za velmi nešťastný,“ řekl s tím, že za cenu, kterou město za celou rekonstrukci zaplatí, by na místě mohl stát od základů zcela nový klub.

Předpokládaná hodnota zakázky na dostavbu Junior klubu je téměř 4,5 milionu korun a termín zahájení prací říjen až prosinec letošního roku.